Javni uslužbenci-gonilo prehoda v nizkoogljično družbo

Javni uslužbenci s svojim delom krojijo politike in izvajajo aktivnosti, povezane s področjem podnebnih sprememb in čeprav na določenih področjih povezave s podnebnimi spremembami niso jasne, lahko posredno ugotovimo veliko prepletenost s to temo.

Blaženje podnebnih sprememb namreč zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih.

Partnerja na projektu LIFE IP CARE4CLIMATE društvo Focus in Umanotera tako pripravljata smernice za javne uslužbence, katerih namen je povečati vključenost blaženja podnebnih sprememb v vsebinsko delo javnih uslužbencev; upravljanje organizacij javne uprave ter vedenje javnih uslužbencev kot posameznikov.

Smernice bodo podlaga za tematsko obarvane delavnice za javne uslužbence, ki bodo izvedene vsako jesen do 2026.

Na voljo bodo tudi na spletni strani projekta.

Oglej si še ostale objave

03.04.20
Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020. Slogan 19. Evropskega tedna mobilnosti je: Izberi čistejši način prevoza! Evropski teden mobilnosti (ETM) je namenjen zmanjševanju cestnega motornega prometa in spodbujanju trajnostne mobilnosti. V Sloveniji bodo občine, regije in država med 16. in 22. septembrom spodbujale prebivalce k okolju bolj prijaznim […]

05.03.20
Predlagan prvi evropski podnebni zakon

Evropska komisija je v sredo, 4. marca, predlagala prvi evropski podnebni zakon, ki bo pravno zapečatil politično zavezo, da bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. “Podnebni zakon je pravni prevod naše politične zaveze,” je poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, medtem, ko je podpredsednik komisije za zeleni dogovor Frans […]

28.08.23
DO BREZEMISIJSKIH STAVB S TRAJNOSTNO GRADNJO IN PRENOVO (Gradbenik 3/2023)

Članek v reviji Gradbenik (3/2023) predstavlja zadnje postopke usklajevanja revizije Direktive EU o energijski učinkovitosti stavb (EPBD), ki jo pričakujemo v drugi polovici leta 2023. Prenova EPBD bo prinesla velike spremembe pri obravnavi energijske učinkovitosti stavb s poudarkom na uporabi energije iz obnovljivih virov na, ob in v bližini stavbe, postavila minimalne standarde energijske učinkovitosti […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.