Spletno posvetovanje ob pripravi Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050

Slovenija bo kot podpisnica Pariškega sporazuma pripravila Dolgoročno podnebno strategijo, skladno s podnebnimi cilji Pariškega sporazuma. MOP je v predlogu Zakona o podnebni politiki za cilj postavilo dosego ogljične nevtralnosti – to je ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov do leta 2050 (izraženo v enoti ekvivalenta ogljikovega dioksida).

MOP je že pričel s pripravo Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050, pred njenim dokončnim oblikovanjem pa MOP zanima tudi vaš pogled in vizija, na kak način bomo skupaj dosegli ogljično nevtralnost v letu 2050. Zato MOP naproša vse zainteresirane, da posredujete odgovore na vprašanja iz spletnega posvetovanja. Vaši odgovori bodo upoštevani pri pripravi končne verzije dokumenta.

Spletno posvetovanje bo odprto do 15. novembra.

Spletno posvetovanje

Oglej si še ostale objave

31.03.21
Vabilo na Ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo

Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb. Ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo je namenjeno predvsem […]

09.06.22
Na voljo je junijski Novičnik ZeJN

V ekipi za zeleno javno naročanje pripravljajo novičnik, ki izhaja v začetku vsakega meseca. Če želite novičnik prejemati na vaš elektronski naslov, lahko pišete na zejn.mop@gov.si. Junijska izdaja je na voljo tukaj.

04.08.21
Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Vabimo vas, da se udeležite predstavitve Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost. Ministrstvo za okolje in prostor bo predstavilo kaj zeleno javno naročanje pomeni za gospodarstvo in kako lahko majhna in srednja podjetja pridobijo na konkurenčnosti, če svoje izdelke oziroma storitve prilagodijo okoljskim zahtevam. Načrt pomoči okrevanja gospodarstva po pandemiji Covid-19 je vključuje tudi podporo […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.