...

Podatki v podporo prizadevanjem za blaženje podnebnih sprememb

Statistični dan 2020 s temo Podnebna kriza – vroči podatki, ki se je odvijal 28. januarja, je privabil skorajda 400 udeležencev. Dogodek, ki sta ga otvorila Marjan Šarec, predsednik Vlade RS in Bojan Nastav, generalni direktor Statističnega Urada RS, je preko govorcev in udeležencev okrogle mize naslovil vročo temo podnebnih sprememb.

Renata Karba iz Umanotere je v okviru aktivnosti projekta LIFE-IP CARE4CLIMATE za povečanje ozaveščenosti o podnebnih spremembah izvedla predavanje o ogljičnem odtisu povprečnega prebivalca Slovenije, največjih virih nacionalnih izpustov in podnebnih spremembah v Sloveniji. Opozorila je na nujnost sprejemanja drugačnih odločitev že sedaj, kajti »če se bodo v svetovnem merilu nadaljevali veliki izpusti toplogrednih plinov, Slovenija čez nekaj desetletij ne bo več življenju prijazen prostor in vroča točka biotske raznovrstnosti, kot jo poznamo danes.”

Na okrogli mizi o pomenu podatkov za oblikovanje politik blaženja podnebnih sprememb, ki je sledila prvemu delu predavanj, pa so sodelovali Barbara Kvac iz Focusa, Andrej Gnezda iz Umanotere in Matjaž Česen iz Centra za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan.

Predstavitve, fotografije in povzetek dogajanja so dostopni na spletni strani https://bit.ly/2GtuFBs.

Oglej si še ostale objave

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.