Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb

V Umanoteri so v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pripravili dokument Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb, v katerem so predstavljene ključne institucije in politični procesi na področju podnebnih sprememb, podnebno-energetska politika Evropske unije ter podnebno-energetska politika Slovenije. Več tukaj.

Oglej si še ostale objave

22.12.20
Namestitev prve naprave za merjenje emisij toplogrednih plinov na pilotnem območju Ljubljansko barje

Na procese v tleh delujejo različni dejavniki, med njimi tudi način gospodarjenja in raba zemljišč, kot je kmetijstvo. Tla so lahko vir ali ponor toplogrednih plinov. To lahko ugotovimo z neposrednimi meritvami na terenu, in sicer s posebnimi senzorji za merjenje toplogrednih plinov. Na podlagi informacij o emisijah se lahko odločimo za prilagoditev dejavnosti oz. […]

02.03.20
Mednarodna poletna šola politične ekologije 2020

Focus društvo za sonaraven razvoj, Umanotera, Inštitut za ekologijo FDV – Fakulteta za družbene vede in Eko-kolektiv najavljajo mednarodno poletno šolo politične ekologije 2020 – Novi koncepti za pravične tranzicije: k dobremu življenju znotraj planetarnih omejitev!  Na poletni šoli bodo naslovili predvsem najbolj izpostavljena področja: država in demokracija, energija in promet, potrošnja in proizvodnja ter […]

14.03.22
Posnetek izobraževanja: Splošni modul za javne naročnike I

Z namenom promocije zelenega javnega naročanja in krepitve zmogljivosti naročnikov v ekipi za zeleno javno naročanje redno izvajamo spletne delavnice in izobraževanja. Na željo javnih naročnikov objavljamo posnetek izobraževanja z dne 10. 3. 2022. Zajema teme z obeh različic (A in B). Vabljeni k ogledu na tej povezavi.

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.