...

Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov

Nevladni organizaciji Umanotera in Focus želita v lokalnih okoljih podpreti izvedbo projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov oziroma k blaženju podnebnih sprememb. S tem namenom bosta v spomladanskem času leta 2020 izvedli usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bo praktično naravnano in namenjeno pripravi načrtov konkretnih skupnostnih projektov udeležencev usposabljanja.

Kot posebna dragocenost usposabljanja je izpostavljena mentorska podpora s strani strokovnjakov, ki so že izvedli skupnostne projekte na različnih področjih (skupnostni energetski projekti, urejanje in raba prostora, mobilnost, oskrba s hrano, trajnostna potrošnja in krožno gospodarstvo, vzpostavljanje razvojnih zadrug, participativni proračun itd.) in strokovnjakov na presečnih področjih pravna vprašanja, vključujoči procesi in financiranje, ki bodo poleg

sodelavcev Umanotere in Focusa udeležencem na voljo pri pripravi njihovih načrtov skupnostnih projektov. Udeležba na usposabljanju je brezplačna.

Vabilo na usposabljanje je na voljo tukaj.

Obvezne prijave sprejemajo do zapolnitve (največ 12) mest na prijavnici. Vabljeni!

To je prvo usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bo potekalo v Ljubljani. V prihodnje bodo usposabljanji izvedli še v drugih delih Slovenije, predvidoma v Kopru in Murski Soboti, in vas o tem obvestili.

Oglej si še ostale objave

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.