Celovita energetska prenova stavb, Gradbenik 4, 2020

Strokovni članek z naslovom Celovita energetska prenova stavb, ki ga je pripravil GI ZRMK je bil objavljen v reviji GRADBENIK 4, april 2020 (str. 44-45).

Ogledate si ga lahko s klikom na sliko članka.

Oglej si še ostale objave

08.06.21
Revizija meril EU za zeleno javno naročanje poslovnih stavb

Evropska komisija je začela s postopkom revizije meril EU za zeleno javno naročanje poslovnih stavb.S spremembami se želi v največji možni meri prilagoditi merila tako, da bodo ta izražala prednostne naloge, določene v sporočilu Komisije „A Renovation Wave for Europe“ in pobudi „ New European Bauhaus“. Predlogi bodo namenjeni tudi nadgradnji novega evropskega okvira za […]

20.03.24
V Laškem 8. nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju 

V Hotelu Thermana park Laško je danes potekala 8. Nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju, v organizaciji Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter Ministrstva za naravne vire in prostor skupaj z Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU ter Urbanističnim inštitutom RS. Osrednja tema konference je bila prevozna revščina. V plenarnem delu so temo predstavili […]

13.07.20
Ko se vožnji z avtomobilom ne morete izogniti, upoštevajte …

Promet je v urbanih in drugih okoljih z velikimi gostotami prometa postal glavni onesnaževalec ozračja. Izjemno visoka odvisnost prometa od fosilnih goriv, ga uvršča med največje vire toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe. V letu 2018 je promet predstavljal kar 52,9 odstotkov emisij toplogrednih plinov. Gre za sektor z najhitreje rastočimi izpusti ogljikovega dioksida; z […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.