Anketa za upravnike večstanovanjskih stavb o financiranju energetskih prenov VSS

Februarja letos je bil sprejet nov Nacionalni energetsko podnebni načrt (NEPN), v pripravi pa je tudi nova Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (DSEPS).

Oba dokumenta predvidevata znatno povečanje obsega energetskih prenov stanovanjskih stavb. V podporo pri izvedbi večjega obsega prenov je predvideno tudi oblikovanje novih finančnih inštrumentov, s katerimi bo moč podpreti energetske prenove ter zmanjšati izvedbena in finančna tveganja. Pri oblikovanju novih finančnih inštrumentov je ključnega pomena dobro poznavanje trenutnega načina financiranja energetskih prenov in težav, ki so s financiranjem povezane. Ker podatkov o načinih financiranja projektov energetskih prenov večstanovanjskih stavb ni na voljo, ali pa so na voljo le delne informacije se za pomoč obračamo neposredno na upravnike večstanovanjskih stavb.

Institut Jožef Stefan je pripravil vprašalnik, ki bo za izpolnjevanje vzel okoli 10 minut časa. Odgovori bodo ključni za pripravo predlogov novih instrumentov, s katerimi bo moč okrepiti obstoječe in podpreti nove modele financiranja energetskih prenov.

Vprašalnik je dosegljiv tukaj.

Oglej si še ostale objave

19.09.22
Podnebna kavarna v Ljubljani: Trajnostna mobilnost v praksi

V ponedeljek, 19. septembra, se je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE zgodila prva od prireditev, poimenovanih Podnebna kavarna. V času evropskega tedna mobilnosti je kavarna potekala v sodelovanju z Evropsko komisijo v Sloveniji in IPOP – Inštitutom za politike prostora. Tema je bila trajnostna mobilnost v praksi, potekal pa je tudi pester spremljevalni program. Gostje Podnebne kavarne dr. Jerneja […]

03.06.21
Dobra praksa: sosedje postavili sončno elektrarno na strehi bloka

Kot dobro prakso na področju trajnostne energije predstavljamo sončno elektrarno Jesenice, ki je prvi primer skupnostne oskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov v večstanovanjski stavbi v Sloveniji. Posamezniki in skupnosti lahko na področju energije prevzamemo aktivno vlogo ter s tem naredimo veliko za okolje, prispevamo k zmanjšanju rabe energije, k čistejši proizvodnji energije in […]

19.04.21
POSVET: Partnerstvo za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo

Ob svetovnem dnevu podnebnih sprememb Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju s partnerji projekta LIFE IP CARE4CLIMATE vabi na posvet “Partnerstvo za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo”, ki bo preko spleta potekal 14. maja 2021. Dogodek je namenjen strokovni ter splošni javnosti in je brezplačen. Namen posveta je osvetlili področje rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.