Anketa za upravnike večstanovanjskih stavb o financiranju energetskih prenov VSS

Februarja letos je bil sprejet nov Nacionalni energetsko podnebni načrt (NEPN), v pripravi pa je tudi nova Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (DSEPS).

Oba dokumenta predvidevata znatno povečanje obsega energetskih prenov stanovanjskih stavb. V podporo pri izvedbi večjega obsega prenov je predvideno tudi oblikovanje novih finančnih inštrumentov, s katerimi bo moč podpreti energetske prenove ter zmanjšati izvedbena in finančna tveganja. Pri oblikovanju novih finančnih inštrumentov je ključnega pomena dobro poznavanje trenutnega načina financiranja energetskih prenov in težav, ki so s financiranjem povezane. Ker podatkov o načinih financiranja projektov energetskih prenov večstanovanjskih stavb ni na voljo, ali pa so na voljo le delne informacije se za pomoč obračamo neposredno na upravnike večstanovanjskih stavb.

Institut Jožef Stefan je pripravil vprašalnik, ki bo za izpolnjevanje vzel okoli 10 minut časa. Odgovori bodo ključni za pripravo predlogov novih instrumentov, s katerimi bo moč okrepiti obstoječe in podpreti nove modele financiranja energetskih prenov.

Vprašalnik je dosegljiv tukaj.

Oglej si še ostale objave

16.08.22
Mednarodna poletna šola o krepitvi odpornosti gozdov na podnebne spremembe

Sektor rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) je edini sektor, ki lahko zagotavlja ponor toplogrednih plinov (TGP). Odporni, zdravi in nepoškodovani gozdovi so njegov pomembni del. Na vprašanje, kako krepiti njihovo odpornost, da bi v luči podnebnih sprememb trajno zagotavljali ponor TGP, smo poskušali najti odgovor na mednarodni poletni šoli, ki jo je v okviru […]

07.04.21
Vabilo na usposabljanje energetskim svetovalcem mreže ENSVET

Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor, zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energetsko prenovo stavb ob sočasnem upoštevanju tudi drugih pomembnih vidikov. V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE […]

09.06.22
Na voljo je junijski Novičnik ZeJN

V ekipi za zeleno javno naročanje pripravljajo novičnik, ki izhaja v začetku vsakega meseca. Če želite novičnik prejemati na vaš elektronski naslov, lahko pišete na zejn.mop@gov.si. Junijska izdaja je na voljo tukaj.

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.