WEBINAR – Best practices from Finland

In the pursue to continue sharing good practices despite the current restrictions posed by the coronavirus COVID-19 pandemic, experts from the LIFE IP CARE4CLIMATE, Slovenian Ministry of Environment and Spatial Planning team with their Finnish colleagues from the LIFE IP CANEMURE project organised a webinar between 18- 19 May 2020. The video meeting, which included presenters from the LIFE IP CIRCWASTE project, the Finnish Environment Institute (SYKE), and Natural Resources Institute Finland (LUKE), focused on the topic of sustainable and related circular public procurements, energy-efficient buildings, and the prevention of food waste as crucial sectors on the path towards a carbon-neutral society.

On the first day, participants got acquainted with the already planned Finnish measures for the transition to a carbon-neutral society, practices to improve energy efficiency in buildings, related methods for the reuse of construction materials, and the Finnish sustainable and innovative public procurement system. Sustainable use of public funding is a key driver in the transition towards a circular economy. Implementing circular public procurement as part of national green and/or sustainable procurement processes represents a large part of efforts to achieve net-zero emissions of greenhouse gasses. Slovenia is on the right track to start implementing the circular public procurement approach as it is already established in the Slovenian Public Procurement Act.

The purpose of the second day was to exchange experiences on methodologies for measuring food waste. Experts agreed that measures taken by countries when trying to halve the amount of food waste in line with United Nations targets should be based on well-developed methods for obtaining data on how much food is wasted in each country throughout the food chain. After presenting different methodologies for measuring food waste, they agreed that they are facing similar challenges and that both countries will be using a combination of different methods, which will lead to more accurate data. Furthermore, together with food chain stakeholders, they will identify the most pressing problems in each area and try to solve them.

Oglej si še ostale objave

03.03.20
Inštrument zagotavljanja kakovosti – nacionalna okoljska certifikacijska shema Znak kakovosti v graditeljstvu

Nacionalna certifikacijska shema Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG)  bo čez dobro leto praznovala svoj četrt stoletni jubilej. V tem obdobju so razvili sistem, metodologijo in vzpostavili sistem primerjalnega vrednotenja/ocenjevanja celovite kakovosti ter s tem postavili temelje za nacionalni okoljski certifikat, primerljiv tujim certifikacijskim shemam, npr. Znak kakovosti RAL, Modri Angel, EU Ecolabel. V okviru sheme […]

22.07.21
Skoraj 23 milijonov evrov za spodbude za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb

V programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023, ki ga je sprejela vlada, je Eko skladu za spodbujanje gradnje stavb z visoko energijsko učinkovitostjo dodeljenih 22,7 milijona evrov. Tehnične zahteve v javnih pozivih bodo večinoma enake, kot si bile že v predhodnih javnih pozivih. Do nepovratnih sredstev bodo upravičeni tisti, ki bodo […]

30.08.19
Javni uslužbenci-gonilo prehoda v nizkoogljično družbo

Javni uslužbenci s svojim delom krojijo politike in izvajajo aktivnosti, povezane s področjem podnebnih sprememb in čeprav na določenih področjih povezave s podnebnimi spremembami niso jasne, lahko posredno ugotovimo veliko prepletenost s to temo. Blaženje podnebnih sprememb namreč zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih. Partnerja na projektu LIFE IP CARE4CLIMATE društvo Focus in […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.