Priložnosti zelenega javnega naročanja za ponudnike

Podjetja, ki že nastopate kot ponudnik blaga v javnem naročanju ali pa bi si o tem želeli pridobiti več informacij in razširiti znanje ter se seznaniti s ključnimi merili in dokumentacijo s področja zelenega javnega naročanja, lepo vabimo, da se udeležite brezplačnega seminarja “Priložnosti zelenega javnega naročanja za ponudnike”, ki bo potekal jeseni. 

V prvem delu seminarja bodo podane informacije splošnega značaja o zelenem javnem naročanju, v drugem bolj praktičnem delu, pa bodo predstavljeni primeri in zahteve s področij:

  • elektronske opreme,
  • gradnje,
  • pohištva.  

Zeleno javno naročanje je naročanje, pri katerem naročnik v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju naroča blago, storitve ali gradnje, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami in gradnjami v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje in zagotavljajo varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo ter imajo enake ali boljše funkcionalnosti. Namen zelenega javnega naročanja je zmanjšati negativen vpliv na okolje z javnim naročanjem okoljsko manj obremenjujočega blaga, storitev in gradenj, izboljšati okoljske značilnosti obstoječe ponudbe in spodbujati razvoj okoljskih inovacij in krožno gospodarstvo.

Za več informacij pišite na marjanca.simsic@tzslo.si. Seminar bo izveden ob prijavi zadostnega števila udeležencev.

Oglej si še ostale objave

04.06.21
Prva delavnica v Občini Postojna uspešno izvedena

Ob Svetovnem dnevu čebel, 20. maja 2021, je Umanotera v sodelovanju z Zavodom Znanje OE Turizem in Občino Postojna organizirala delavnico z naslovom ”Kaj bodo podnebne spremembe prinesle turistični destinaciji Postojna?” Uvodoma je bila udeležencem predstavljena Analiza ranljivosti turizma v občini Postojna zaradi podnebnih sprememb in poglavitni izsledki, ki izhajajo iz nje. Velikega pomena zaradi […]

03.05.23
Podnebna odpornost infrastrukturnih projektov pri umeščanju v prostor

Simulacije podnebnih sprememb kažejo, da se te odvijajo hitreje kot smo sprva predvidevali. Pri umeščanju in razvoju infrastrukturnih projektov v prostor je zato pomembna krepitev t. im. podnebne odpornosti. To je proces, ki v razvoj infrastrukturnih projektov vključuje ukrepe za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje na podnebne spremembe. Omogoča sprejemanje informiranih odločitev o projektih, ki se štejejo za združljive s Pariškim […]

09.01.23
Ustanovljeno Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb

V Hiši Evropske Unije je bilo v ponedeljek, 28. novembra 2022, ustanovljeno Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb. Stičišče povezuje raznovrstne akterje, ki želijo doseči čim širše uveljavljanje trajnostne prenove in gradnje stavb v Sloveniji. Na strokovnem posvetu ob ustanovitvi so udeleženci povezovali svoje poglede na pomen trajnostne prenove in gradnje stavb ter možnosti […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.