Vzpostavljena bo mreža brezogljičnih šol

Minister mag. Andrej Vizjak je z ravnateljema OŠ Dol pri Ljubljani Gregorjem Pečanom in III. OŠ Celje Aleksandrom Verhovškom podpisal pismo o nameri za projekt vzpostavitve mreže brezogljičnih šol.

Namen je oblikovanje mednarodne mreže brezogljičnih šol – na pobudo Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in ravnateljev slovenskih šol – ter sistematičen način zmanjševanja ogljičnega odtisa šol in vzgoje mladostnikov. 

Minister mag. Andrej Vizjak se je uvodoma ravnateljema zahvalil za to pobudo. “Z veseljem sem jo sprejel, ker gre za odsev dolgoročne strategije razogljičenja Republike Slovenije. Skladno z evropskimi predpisi mora Slovenija pripraviti dolgoročno strategijo razogljičenja do leta 2050. Na tej poti mora analizirati vse sektorje, ki emisije povzročajo in jih znižati,” je povedal minister.

V projektu Care4Climate bomo v sklopu svojih aktivnosti podprli oblikovanje mreže brezogljičnih šol ter kasneje z mreženjem med projektoma tudi prispevali k določenim vsebinskim sklopom projekta. 

Več informacij

Oglej si še ostale objave

26.08.20
LIFE IP Care4Climate: z glasbo do prehoda v nizkoogljično družbo

To soboto, 29. avgusta, se bo v sklopu Festivala Ljubljana odvil koncert Slovenskega nacionalnega mladinskega orkestra (SMO), ki bo s posebnimi gosti uglasbil slogan Imamo samo 1 planet! Vabljeni na Kongresni trg v Ljubljani, kjer boste od 20.30 ure dalje lahko prisluhnili najlepšim klasičnim, pa tudi pop priredbam! Od melodij k dejanjem Vsak posameznik lahko […]

26.09.23
Usposabljanje kuharjev vzgojno-izobraževalnih zavodov za pripravo energijsko uravnoteženih, hranilno bogatih, pestrih, okusnih in planetu prijaznih obrokov iz osnovnih, pretežno lokalnih ter sezonskih živil

Slovenija ima zastavljen in zakonsko določen cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050. Za izpolnitev tega cilja je potrebno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v vseh sektorjih, kar bo možno zgolj skozi ukrepanje celotne družbe. Del odgovornosti mora prevzeti tudi prehranska politika in sicer na način, da celostna obravnava prehranske politike ne vključuje le vidika zdravja in […]

21.12.21
Nov demonstracijski projekt v delu – inovativni način ogrevanja na skupnostnem začasnem prostoru Krater

Foto: Amadeja Smrekar Umanotera in Focus v sodelovanju z društvom za razvoj trajnostnega oblikovanja Trajna združujeta moči pri vzpostavitvi novega demonstracijskega projekta, ki tokrat prihaja s področja energetske samooskrbe. V ospredju bo projekt prenosnega ogrevalnega sistema zunaj omrežja s pomočjo vročega kompostiranja, ki bo vzpostavljen na skupnostnem začasnem prostoru Krater. Krater je začasni produkcijski prostor, ki nastaja […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.