Gozdarski inštitut Slovenije poleti ne počiva

Sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v teh vročih poletnih dneh izvajajo različne naloge v pilotnih območjih na Goričkem in Kočevskem. 

  • Motvarjevcih, kjer se bodo testirali različni ukrepi zatiranja zlate rozge (Solidago sp.), so vzorčili tla trajnega travinja z namenom, da se ugotovijo osnovne lastnosti tal, vključno z vsebnostjo organskega ogljika. 

Sondiranje tal na površini s prevladujočo zlato rozgo (foto: A. Marinšek in D. Žlindra)

  • Na Kočevskem pa so nadaljevali s pripravljalnimi deli  za obnovo gozdov s sadnjo, ki bo jeseni, in sicer s količenjem površine po predvideni shemi.

Gozdna površina, ki je bila v preteklih letih poškodovana zaradi naravnih ujm, bo jeseni obnovljena z avtohtonimi drevesnimi vrstami. (foto: A. Simčič)

Oglej si še ostale objave

02.06.22
Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na spletni dogodek na temo zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov. Dogodek je organiziran v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), SRIP – Krožno gospodarstvo ter ponudniki tekstilnih izdelkov. Potekal bo 14. junija med 9.00 – 11.20 preko aplikacije ZOOM (povezavo vam posredujemo dan pred dogodkom). Udeležba je brezplačna, prijava pa je […]

30.03.21
Iniciativa za trajnostne izdelke (SPI)

Akcijski načrt za krožno gospodarstvo (CEAP) predvideva zakonodajno iniciativo o trajnostnih izdelkih, ki bodo podnebno nevtralni, energetsko učinkoviti, skladni z načeli krožnega gospodarstva ter bodo povzročali manj odpadkov. Okoljska primerna zasnova (angl. ecodesign) je pristop, ki vključuje okoljske vidike v oblikovanje in razvoj proizvodov z namenom zmanjševanja negativnih vplivov na okolje. Cilj iniciative SPI je […]

02.02.22
Povabilo k testiranju alfa različice slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje

Pod okriljem integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (2019-2026, www.care4climate.si), ki ga vodi ministrstvo za okolje in prostor (MOP), GI ZRMK in ZAG razvijata slovenske kazalnike trajnostne gradnje (SLO kTG), temelječe na evropski okvirni shemi Level(s). Z uvedbo kazalnikov trajnostne gradnje in pripadajočih meril bo Slovenija pridobila pregledno celovito vrednotenje vplivov gradnje in prenove stavb v […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.