Skupna raba namesto nakupa – Knjižnica REČI

Prekomerna potrošnja predstavlja obsežen okoljski problem, saj potrošniki zelo pogosto kupujemo tudi izdelke, ki jih ne potrebujemo. Poleg tega da smo odgovorni za velike količine odpadkov, ki pri tem nastanejo, smo odgovorni tudi za zapravljeno uporabljeno energijo. Z vsakim predmetom, za katerega smo se odločili, da ga bomo zavrgli, posledično povečamo podnebne stroške tega predmeta. Energija, ki se porabi za izdelavo novih izdelkov, v veliki večini temelji na fosilnih gorivih, katerih izpusti povzročajo podnebne spremembe.

Zato je pomembno poiskati rešitve, ki ustrezajo našim potrebam in so okolju prijazne. Rešitev, ki jo že imamo v Sloveniji, je izposojevalnica različnih predmetov. Predmete, ki jih vsakodnevno ne potrebujete, si lahko izposodite v knjižnici. Zakaj bi kupovali nov šivalni stroj ali drsalke, če oboje potrebujete le nekajkrat na leto? Koncept je preprost: če želite uporabiti katerikoli izdelek, ki je na voljo v knjižnjici, morate najprej podariti predmet iz njihove t.i. liste reči, vplačati članarino, oziroma narediti korak naprej in prispevati 30 ur prostovoljnega dela.

Slovenska izposojevalnica predmetov – Knjižnica REČI

Vir: Knjižnica REČI. 2020.

Ustanovitelji knjižnice REČI si želijo, da se njihova misija razširi po Sloveniji, ter da se koncept izposojevalnice najrazličnejših predmetov uresniči v še kakšnem slovenskem mestu.

Več o izposojevalnici lahko preberete na njihovi spletni strani: https://www.knjiznicareci.si/

Oglej si še ostale objave

19.10.23
Skoraj sto slovenskih občin je avtomobilu reklo »ne«

Število občin, ki v Sloveniji sodelujejo v pobudi Evropski teden mobilnosti (ETM), se je letos najbolj približalo številu sto (99). Na zaključnem dogodku v občini Razkrižje so nagradili in pohvalili tiste, ki so se letos najbolj izkazale: občine Rečica ob Savinji, Tolmin ter Velenje. Priložnost so izkoristili tudi za obeležitev dvajsete izvedbe v občinah Radovljica […]

15.01.21
Zaobljube v letu 2021

Januar je namenjen novim začetkom in prav je, da pomislimo tudi na okolje. Spremembe naših navad pa bodo vplivale tudi na prihodnje generacije. Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini. Na spletni strani Samo1planet so zapisani predlogi zaobljub, ki jih lahko podelite tudi s prijatelji. Hvala […]

25.04.22
Usmeritve za oblikovanje ukrepov za spodbujanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih na podlagi raziskave v gospodinjstvih

V raziskavi so bili analizirani različni vidiki rabe energije v domovih, uporabe energetsko učinkovitih naprav in izvedenih energetsko učinkovitih prenov domov. Prvič v Sloveniji so bili na tako velikem vzorcu analizirani tudi pomen energetsko učinkovitega obnašanja in stališč gospodinjstev do okoljskih tem, stanje energetske in finančne pismenosti ter vpliv informiranja in energetskega označevanja na odločitve gospodinjstev v zvezi z […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.