Uspešen pričetek prvega usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov

Trajnostno upravljanje z viri, ki ga vodi skupnost, je prepoznano kot ključni sestavni del prehoda v podnebno nevtralno družbo. Lokalne skupnosti, ki bodo sprejele hitre in korenite spremembe v smeri podnebno nevtralne družbe, s tem ne bodo samo izpolnile svoje odgovornosti, ampak bodo svojim prebivalcem omogočile zdravo življenjsko okolje ter ustvarile prihranke, nove razvojne priložnosti in zelena delovna mesta.

V Umanoteri in društvu Focus so zato z željo v lokalnih okoljih podpreti izvedbo projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov oziroma blaženju podnebnih sprememb, prejšnji teden pričeli s prvim usposabljanjem za koordinatorje skupnostnih projektov

Uvodne delavnice, ki je prek spletne aplikacije Zoom potekala 9. decembra od 9.00 do 11.30, se je udeležilo 13 udeležencev, ki so z zanimanjem prisluhnili predavanjem Renate Karba (Umanotera), Nike Tavčar (Umanotera) in Tomislava Tkalca (Focus). Udeleženci, med katerimi najdemo tako predstavnike nevladnih organizacij ter mestnih občin kot zainteresirane posameznike, so se v prvem delu delavnice seznanili s konceptom trajnostnega upravljanja z viri skupnosti ter z aktualnostjo tematike. Družbene spremembe se v zadnjih letih namreč intenzivno dogajajo »od spodaj navzgor«, veliko navdihujočih primerov zanje pa je že moč najti tudi v Sloveniji.

Zato so v nadaljevanju prek 15. večinoma slovenskih dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri spoznali raznolikost njihovih pojavnih oblik z različnih področij. Naslovljena so bila področja skupnostne energetike, oskrbe s hrano, urejanja prostora, trajnostne mobilnosti ter krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje, na katerih bodo tudi sami v prihodnjih tednih razvijali načrte skupnostnih projektov. Delavnico smo zaključili s kratkim povzetkom faktorjev uspeha predstavljenih projektov ter s predstavitvijo različnih organizacijskih in finančnih modelov skupnostnih projektov. 

Vse to bo udeležencem v pomoč pri načrtovanju lastnih projektov, s čimer bodo pričeli v prihajajočih tednih.

Uvodni delavnici namreč sledi 8-tedensko načrtovanje konkretnih skupnostnih projektov udeležencev usposabljanja, pri čemer bomo mentorske vloge prevzeli sodelavci Umanotere in Focusa s pomočjo strokovnjakov – praktikov, ki so nosilci dobrih praks na specifičnih področjih. Zaključni del pa bomo (morda že v živo) izvedli v prvi polovici februarja, ko bomo predstavili rezultate dela in jih še dokončno izboljšali

Usposabljanje organizirata Umanotera in društvo Focus v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Oglej si še ostale objave

06.04.20
Spoznajte dobre prakse blaženja podnebnih sprememb

Ali ste vedeli, da v Sloveniji oblikujejo stole iz industrijskih ostankov in recikliranih plastenk? Ali pa da na Jesenicah od februarja 2019 obratuje prva skupnostna sončna elektrarna za samooskrbo večstanovanjske stavbe v Sloveniji? Ter da smo lani doživeli že četrto ponovitev borze lokalnih živil, na kateri se ponudniki lahko osebno in s produkti predstavijo potencialnim […]

02.02.22
Povabilo k testiranju alfa različice slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje

Pod okriljem integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (2019-2026, www.care4climate.si), ki ga vodi ministrstvo za okolje in prostor (MOP), GI ZRMK in ZAG razvijata slovenske kazalnike trajnostne gradnje (SLO kTG), temelječe na evropski okvirni shemi Level(s). Z uvedbo kazalnikov trajnostne gradnje in pripadajočih meril bo Slovenija pridobila pregledno celovito vrednotenje vplivov gradnje in prenove stavb v […]

10.03.22
Nova razpisa za celovito prenovo večstanovanjskih stavb

Na Eko skladu so sedaj ponovno na voljo spodbude za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, sofinancirane z novimi finančnimi instrumenti – kreditom v breme rezervnega sklada ali energetskim pogodbeništvom ter do 50 % subvencijo. Na prvem javnem razpisu je etažnim lastnikom starejših večstanovanjskih stavb ponujeno financiranje s kombinacijo kredita v breme rezervnega sklada in nepovratnih sredstev (samo nepovratnih […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.