Spletni seminar o monitoringu rabe zemljišč in zalog ogljika v okviru sistema LULUCF v Sloveniji

Sodelavci projekta LIFE IP CARE4CLIMATE z Gozdarskega inštituta Slovenije so 18.12.2020 izvedli spletni seminar za oblikovanje monitoringa rabe zemljišč in zalog ogljika v okviru sistema LULUCF v Sloveniji, ki bo pokrival vse rabe zemljišč. Na spletni seminar so, namesto študijskega obiska v Avstriji, povabili strokovnjaka iz Avstrijske okoljske agencije, dr. Petra Weissa, ki je vodja skupine za poročanje v sektorju LULUCF v Avstriji. Namen seminarja je bil predstaviti obstoječ sistem spremljanja emisij in ponorov v Sloveniji, predvsem za negozdne rabe zemljišč in predstaviti cilj akcije C8.1 v okviru projekta.

Dr. Boštjan Mali je predstavil trenutni monitoring rabe zemljišč, ki temelji na točkovnem ocenjevanju, razredi pa na nacionalni klasifikaciji Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poleg tega je predstavil tudi vire podatkov za poročanje in obračunavanje emisij in ponorov v sektorju LULUCF, ki se zbirajo v obstoječih monitoringih zalog ogljika (npr. nacionalna gozdna inventura, vzorčenje kmetijskih tal …). Sistem je v osnovi dober za spremljanje, potrebno pa ga bo izboljšati, nadgraditi in vzpostaviti enoten sistem za vse rabe zemljišč. Cilj projekta v okviru akcije C8.1 je predlagati enoten model za spremljanje emisij in ponorov na področju LULUCF, razviti spletno aplikacijo za vizualno interpretacijo rabe zemljišč, pripraviti predlog zasnove stalnih poskusnih lokacij (ploskev) za spremljanje emisij in ponorov TPG ter učinkov posameznih ukrepov.

V nadaljevanju dogodka je dr. Marko Kovač predstavil koncept ideje za spremljanje zalog ogljika v prihodnje, ter nomenklaturo pokrovnosti/rabe zemljišč. Izpostavil je problem standardizacije karte posamezne rabe zemljišč med različnimi sektorji. Predlagal in poudaril je večnamenskost oz. uporabnost enotne nomenklature, ki jo bomo predlagali drugim sektorjem.

Dr. Weiss je podprl cilje projekta in naše predloge za oblikovanje sistema. Na podlagi evropskih praks in osebnih izkušenj nam je svetoval in poudaril, kje v našem sistemu vidi težave. Poleg tega je predlagal več napotkov in predlogov za oblikovanje sistema v Sloveniji. Odgovoril je na več konkretnih vprašanj udeležencev seminarja. Ideje, ki so se utrnile na sestanku, bodo povezane in smiselno uporabljene pri nadaljnjem oblikovanju sistema LULUCF v Sloveniji.

Strokovnjaki so izpostavili še, kako bi bilo mogoče razširiti nacionalno gozdno inventuro na negozdni prostor za zbiranje podatkov, ki so potrebni za poročanje na področju LULUCF, kako najti konsenz med sektorji, potrebe podrobnosti nomenklature, način poročanja za trajne nasade (sadovnjaki in vinogradi), mokrišča in naselja ter kakšna bi morala biti gostota mreže za vzorčenje zalog ogljika.

Oglej si še ostale objave

27.08.20
O sodelovanju z ZPS

V okviru aktivnosti zelenega javnega naročanja na projektu LIFE IP CARE4CLIMATE poteka sodelovanje tudi z Zvezo potrošnikov Slovenije, ki sodeluje pri evropskem projektu BELT, katerega cilj je ozaveščati o in spodbujati novo energijsko označevanje. Evropska komisija je lani sprejela dogovor o novi energijski nalepki za pet skupin izdelkov, ki bo začel veljati 2021, za preostale skupine […]

14.03.23
V Planici je gostoval posvet o trajnostnih dogodkih

Več kot 140 udeležencev strokovnega posveta se je odzvalo povabilu Umanotere in Mednarodne smučarske zveze (FIS) v okviru svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023. Na posvetu so se seznanili z dobrimi praksami in razpravljali o različnih vidikih bolj trajnostne organizacije (športnih) dogodkov. Jutro v Planici se je začelo s podpisom pobude med strateškim svetom organizacijskega odbora Planica […]

11.03.21
5. nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo v torek, 16. marca, na spletu organizira že 5. konferenco o trajnostni mobilnosti. Na konferenci bodo predstavili aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo na področju trajnostne mobilnosti: namen, cilj in vsebino Zakona o celostnem prometnem načrtovanju, projekt Trajnostna mobilnost vrtcih in šolah, kako do uspešnih celostnih prometnih strategij ter prenovljene smernice za pripravo občinskih […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.