Iniciativa za trajnostne izdelke (SPI)

Akcijski načrt za krožno gospodarstvo (CEAP) predvideva zakonodajno iniciativo o trajnostnih izdelkih, ki bodo podnebno nevtralni, energetsko učinkoviti, skladni z načeli krožnega gospodarstva ter bodo povzročali manj odpadkov.

Okoljska primerna zasnova (angl. ecodesign) je pristop, ki vključuje okoljske vidike v oblikovanje in razvoj proizvodov z namenom zmanjševanja negativnih vplivov na okolje. Cilj iniciative SPI je prenova Direktive 2009/125/EC o okoljsko primerni zasnovi (Ecodesign Directive) in uvedba dodatnih zakonodajnih ukrepov, da bodo proizvodi, dani na trg Evropske unije, bolj trajnostni. Tako bodo proizvodi bolj vzdržljivi, popravljivi, reciklabilni in energetsko učinkovitejši. Direktiva je do sedaj zajemala le proizvode, povezane z energijo, po reviziji pa se bo njena uporaba razširila tudi na tekstil, pohištvo in nekatere gradbene materiale.

Iniciativa je trenutno v fazi javnega posvetovanja. Svoje mnenje pa lahko podate na povezavi: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-products-initiative.

Oglej si še ostale objave

05.03.20
Predlagan prvi evropski podnebni zakon

Evropska komisija je v sredo, 4. marca, predlagala prvi evropski podnebni zakon, ki bo pravno zapečatil politično zavezo, da bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. “Podnebni zakon je pravni prevod naše politične zaveze,” je poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, medtem, ko je podpredsednik komisije za zeleni dogovor Frans […]

05.09.22
Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Avgusta smo v sodelovanju z ostalimi strokovnjaki organizirali dva termina izobraževanj na temo zelenega javnega naročanja živil. Uvodoma je ga. Tadeja Kvas Majer (MKGP) podala odgovore na najpogostejša vprašanja javnih zavodov s področja naročanja živil. Nato je g. Primož Marolt (IRSKGLR) pojasnil kako poteka nadzor nad realizacijo naročanja živil. V drugem delu dogodka pa nam […]

02.03.22
Ustanovljen Strokovni svet za nadgradnjo metodologije za pripravo Lokalnih energetskih konceptov

Za izboljšanje procesa priprave in izvajanja lokalnih energetskih konceptov (LEK) je Ministrstvo za infrastrukturo ustanovilo strokovno posvetovalni organ za področje nadgradnje metodologije za pripravo LEK, ki poteka v okviru projekta LIFE IP Care4Climate. Oskrba z energijo in njena raba v lokalnih skupnostih mora učinkovito podpirati nacionalne in lokalne energetsko-podnebne in okoljske cilje, pri usmerjanju razvoja na teh […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.