Iniciativa za trajnostne izdelke (SPI)

Akcijski načrt za krožno gospodarstvo (CEAP) predvideva zakonodajno iniciativo o trajnostnih izdelkih, ki bodo podnebno nevtralni, energetsko učinkoviti, skladni z načeli krožnega gospodarstva ter bodo povzročali manj odpadkov.

Okoljska primerna zasnova (angl. ecodesign) je pristop, ki vključuje okoljske vidike v oblikovanje in razvoj proizvodov z namenom zmanjševanja negativnih vplivov na okolje. Cilj iniciative SPI je prenova Direktive 2009/125/EC o okoljsko primerni zasnovi (Ecodesign Directive) in uvedba dodatnih zakonodajnih ukrepov, da bodo proizvodi, dani na trg Evropske unije, bolj trajnostni. Tako bodo proizvodi bolj vzdržljivi, popravljivi, reciklabilni in energetsko učinkovitejši. Direktiva je do sedaj zajemala le proizvode, povezane z energijo, po reviziji pa se bo njena uporaba razširila tudi na tekstil, pohištvo in nekatere gradbene materiale.

Iniciativa je trenutno v fazi javnega posvetovanja. Svoje mnenje pa lahko podate na povezavi: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-products-initiative.

Oglej si še ostale objave

17.03.21
Usposabljanje predstavnikom lokalnih skupnosti in širši strokovni javnosti o širši, energetski in potresni prenovi stavb (U6-2)

Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb ob sočasnem upoštevanju tudi drugih pomembnih vidikov. S tokratnim usposabljanjem (U6-2) naslavljajo izzive širše prenove stavb. Danes je poudarek predvsem […]

03.03.22
Na voljo je marčevski Novičnik ZeJN

V ekipi za zeleno javno naročanje pripravljajo novičnik, ki izhaja v začetku vsakega meseca. Če želite novičnik prejemati na vaš elektronski naslov, lahko pišete na zejn.mop@gov.si. Marčevska izdaja je na voljo tukaj.

08.04.24
Naložbene pomoči za sofinanciranje samooskrbnih sončnih elektrarn gospodinjskih odjemalcev

Borzenov center za podpore je objavil javni poziv za dodelitev naložbenih pomoči za nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije in za naprave za samooskrbo z električno energijo v kombinaciji z baterijskim hranilnikom električne energije. Foto: Canva Na podlagi Odloka […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.