Vabilo na usposabljanje energetskim svetovalcem mreže ENSVET

Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor, zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energetsko prenovo stavb ob sočasnem upoštevanju tudi drugih pomembnih vidikov.

V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE je posebna pozornost namenjena večji prepoznavnosti usposobljenosti strokovnjakov in vplivu tega dejavnika na trgu. Energetski svetovalci mreže ENSVET so prepoznani v strateških dokumentih države kot ključni deležniki in spodbujevalci celovitih energetskih prenov stavb. Zato je njihova dobra usposobljenost, kompetence ter dodatna znanja in veščine temelj za zaupanje občanov oz. svetovancev.

S tokratnim usposabljanjem z oznako U1-3 naslavljamo izzive celovite energetske prenove stanovanjskih stavb, ki je zaradi mednarodnih in tudi domačih podnebno energetskih zavez najbolj izpostavljena in tudi finančno podprta. Tema tokratnega usposabljanja je višja kakovost celovite in hkrati tudi trajnostne prenove s poudarki na večji energetski učinkovitosti (URE) in rabi obnovljivih virov energije (OVE).

Na usposabljanju bodo obravnavane sledeče tematike: zakonodajni okvir s predvidenimi novostmi in aktualnimi finančnimi mehanizmi, načela trajnostne gradnje, učinki in vplivi celovite energetske prenove ob upoštevanju trajnostnih meril, terminologija prenove, energetska učinkovitost stavb v našem okolju, potresna odpornost in statična utrditev, požarna varnost stavb po prenovi, električna vozila in fotonapetostni sistemi z vidika požarne varnosti, vplivi celovite energetske prenove pri stavbah kulturne dediščine, tehnični sistemi (ogrevanje, hlajenje in prezračevanje), OVE z zakonodajnega in tehnično-tehnološkega vidika, investicijski načrt vzdrževanja stavbe v celotni življenjski dobi, proces celovite energetske prenove stavbe v luči celovitosti predlaganih ukrepov, prikaz primera protipotresne utrditve in energetske prenove večstanovanjske stavbe ter primeri ukrepov, ki se nanašajo na energetsko revščino.

Udeleženci bodo imeli preko spletne učilnice dostop do gradiva in dodatnih informacij o tematskih področjih usposabljanja, virtualnega druženja ter vabil na vsakoletna tematska srečanja.

Po zaključku usposabljanja je predvideno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki velja kot potrdilo o rednem usposabljanju svetovalcev mreže ENSVET, vključijo pa ga lahko tudi v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Program si lahko ogledate na tej povezavi: https://www.care4climate.si/_files/1398/VABILO-U1-3-celovita-energetska-prenova-stavb-ENSVET.pdf

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Kljub temu prosimo, da se zaradi dostopa do e-usposabljanja, spletne učilnice ter organizacije in izvedbe dogodka prijavite preko spletne prijavnice https://trajnostnagradnja.si/usposabljanje/ (s kurzorjem se premikate po strani do rubrike »Aktualno usposabljanje«, kjer najdete usposabljanje z oznako U3-1 in zeleno obarvano polje z napisom »PRIJAVITE SE«) najkasneje do ponedeljka, 12. aprila 2021, do 17. ure. V primeru težav s prijavo, prosimo, da nam pišete na e-naslov: info@trajnostnagradnja.si.

Prijavljeni udeleženci bodo prejeli podrobnejše informacije o prijavi v spletno učilnico in poteku usposabljanja v e-obliki preko e-pošte info@trajnostnagradnja.si.

Člani IZS in ZAPS bodo prejeli tudi kreditne točke v skladu s pravili stanovskih združenj. Vlogi za dodelitev kreditnih točk smo poslali na IZS in ZAPS. Informacijo o številu dodeljenih točk vam bomo posredovali naknadno.

Več informacij o usposabljanju pod oznako U1-3 najdete  na spletni strani TRAJNOSTNAGRADNJA ali GI ZRMK.

Vljudno vabljeni.

Oglej si še ostale objave

15.06.20
Javno posvetovanje – Evropski podnebni pakt

Evropska komisija vabi k posvetu za evropski podnebni pakt, povečanje podnebnih ciljev 2030 in nove EU strategije za prilagajanje podnebnim spremembam. Prizadevanja EU, da bi do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina na svetu, so v središču evropskega zelenega dogovora, ki ga je 11. decembra 2019 predstavila Komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen. Komisija […]

14.02.20
Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti

V torek, 11. februarja 2020, se je v okviru programa podpore občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti na Ptuju odvijala druga delavnica v sklopu »Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti«. Skupnostno vrtnarjenje pospešuje lokalno samooskrbo s hrano ter trajnostno urejanje mestnih zelenih površin, kar prispeva k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Delavnice so […]

14.03.22
Posnetek izobraževanja: Splošni modul za javne naročnike I

Z namenom promocije zelenega javnega naročanja in krepitve zmogljivosti naročnikov v ekipi za zeleno javno naročanje redno izvajamo spletne delavnice in izobraževanja. Na željo javnih naročnikov objavljamo posnetek izobraževanja z dne 10. 3. 2022. Zajema teme z obeh različic (A in B). Vabljeni k ogledu na tej povezavi.

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.