28. 4. 2021: SVETOVNI DAN PREPREČEVANJA ODPADNE HRANE: Vrnimo hrani spoštovanje, ki si ga zasluži.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je vsak Slovenec v letu 2019 zavrgel 67 kg hrane, od tega kar 26 kg še užitne.  Več kot polovico vse odpadne hrane v Sloveniji povzročijo gospodinjstva, tretjino gostinski obrati.

Združeni narodi zadnji dve leti intenzivno pozivajo k prepolovitvi količin odpadne hrane za ves svet, zato je Evropska Komisija že lani sprejela smernice o poenotenju metodologije merjenja količin odpadne hrane. Šele po natančnejših in primerljivih podatkih bodo lahko države članice sprejele strategije in akcijske plane zmanjševanja in preprečevanja nastajanja količin odpadne hrane.

Prvič v Sloveniji – sortirna analiza bioloških odpadkov

Ministrstvo za okolje in prostor je zato v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE razvilo metodologijo za sortirno analizo bioloških odpadkov z namenom določanja količin odpadne hrane.  Analiza sestave bioloških odpadkov bo tako v Sloveniji izvedena letos prvič in med prvimi v državah EU. Z analizo bomo natančneje določili delež odpadne hrane med biološkimi odpadki ter delež še užitne hrane med odpadki. Za lažje razumevanje razmerja med živili, ki jih v Sloveniji največkrat zavržemo, pa bomo v jeseni k sodelovanju v enotedenskem izpolnjevanju dnevnika o odpadni hrani povabili vsa slovenska gospodinjstva.

Z objavo na družbenem omrežju do zmanjšanja količine odpadne hrane

Z objavo viška hrane v domačem gospodinjstvu lahko zmanjšamo količino med odpadki in hkrati najdemo dobrote zase. S tem namenom je nastala tudi skupina FoodSharing Slovenija, ki jo najdemo na družbenem omrežju Facebook. Nekateri uporabniki tam ponudijo hrano, ki bo zaradi različnih razlogov ostala neporabljena, drugi pa si to hrano želijo, jo izberejo in se dogovorijo za prevzem.

Izobraževanja in delavnice namenjene vsem deležnikom prehranske verige

V letu 2021 bo Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z drugimi strokovnjaki začelo izvajati različne delavnice in izobraževanja za vse deležnike verige preskrbe s hrano, kot tudi občine in izvajalce obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Namen delavnic je skupaj z različnimi deležniki prehranske verige ugotoviti kje so največje težave pri zmanjševanju in preprečevanju količin odpadne hrane v njihovem podjetju ali organizaciji in skupaj najti rešitve za izboljšanje. Za občine in komunalne službe so predvidene delavnice o metodologiji merjenja odpade hrane ter učinkovitem ozaveščanju o problemu odpadne hrane na lokalni ravni.

Mala dejanja za boljši planet

Na spletni strani samo1planet.si so zbrana številna mala dejanja, s katerimi lahko vsak od nas začne danes vplivati na jutri.

O projektu LIFE IP CARE4CLIMATE

LIFE IP CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov na področjih trajnostne mobilnosti, zelenega javnega naročanja, trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije v stavbah ter podjetjih, odpadne hrane in rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) spodbuja izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija do leta 2030 dosegla cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov. Projekt je povezan z vsebinskimi področji, ki se na prvi pogled lahko zdijo zelo vsakdanja, vendar pomembno vplivajo na nastanek oziroma blaženje podnebnih sprememb.

LIFE IP CARE4CLIMATE  (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Več o projektu in aktivnostih si lahko preberete na: www.care4climate.si in www.samo1planet.si

Oglej si še ostale objave

07.04.22
Jubilejni 60. sejem Dom

Na Gospodarskem razstavišču med 6. in 10. aprilom poteka jubilejni 60. sejem graditeljstva. Predstavilo se bo 250 podjetij iz 23 držav. V ospredju letošnjega sejma so rešitve, ki so okolju prijazne in energetsko varčne ter tako skupaj ustvarjajo udoben in varen dom. Obiskovalci si lahko ogledajo različne storitve in izdelke, sistemske rešitve in napredne tehnologije za dom, […]

23.06.22
Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na spletni dogodek na temo zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov. Dogodek je organiziran v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), SRIP – Krožno gospodarstvo ter ponudniki tekstilnih izdelkov. Potekal bo 14. junija med 9.00 – 11.20 preko aplikacije ZOOM (povezavo vam posredujemo dan pred dogodkom). Udeležba je brezplačna, prijava pa je […]

20.05.20
WEBINAR – Best practices from Finland

In the pursue to continue sharing good practices despite the current restrictions posed by the coronavirus COVID-19 pandemic, experts from the LIFE IP CARE4CLIMATE, Slovenian Ministry of Environment and Spatial Planning team with their Finnish colleagues from the LIFE IP CANEMURE project organised a webinar between 18- 19 May 2020. The video meeting, which included presenters from […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.