Vabilo – Urbani Forum 2021

Zelene in varne stavbe naših mest

Energijska učinkovitost – Potresna varnost – Celovita prenova stavb 14. 5. 2021, 10.00 / Maribor, Lutkovno gledališče / digitalno

Vsebina strokovnega foruma 2021: Osrednja tema letošnjega strokovnega foruma bo, kako z novogradnjami in celovitimi prenovami do okolju prijaznih, udobnih in varnih stanovanjskih in drugih stavb. Zahteve EU in države po razogljičenju se nanašajo tudi na stavbni fond. Zahteve za gradnjo in prenovo stavb glede energijske učinkovitosti se bodo zato v prihodnje predvidoma zaostrile. Država je že sprejela in pripravlja tudi nove predpise na tem področju. Ti bodo vplivali na izvajanje in financiranje prenov obstoječih stavb ter gradnjo novih. To bo predstavljalo izziv tudi za občine, npr. pri obnovi javnih stavb, zagotavljanju javnih najemnih stanovanj itd. Slovenija leži na območju, ki je potresno precej ogroženo, kar je pomemben izziv za pripravo usmeritev in prihodnjih aktivnosti, saj je del obstoječega stavbnega fonda potreben tudi statične prenove. Da bomo ustvarili kakovostno bivalno okolje, poskrbeli za okolje in zmanjšali naš vpliv na podnebne spremembe, je pri prenovi stavb smiselno delovati celovito. Eden od poudarkov foruma bo zato tudi izvajanje celovitih prenov, ki povezujejo statično, energetsko, funkcionalni in arhitekturno ureditev stavb.

Ključni poudarki o katerih bomo razpravljali na forumu:

  • Energijska učinkovitost stavb: nacionalne in EU zahteve za energijsko učinkovitost stavb; načrtovane in sprejete novosti pri nas; praksa pri novogradnji ali pri prenovi, obveznosti občin pri gradnji in celoviti energetski prenovi javnih in stanovanjskih stavb.
  • Potresna varnost: stanje stavbnega fonda v mestih, protipotresna sanacija stavb, možne rešitve.
  • Povezovanje funkcionalne, energetske, statične idr. prenove stavb.
  • Možnosti financiranja: mehanizmi za financiranje prenov in gradenj energijsko varčnih in potresno varnih stavb.

Program dogodka najdete na tej povezavi: https://www.urbani-forum.org/mb21/docs/agenda-1.pdf

Cilji Urbanega foruma so:

  • izmenjava mnenj in krepitev sodelovanja med mestnimi občinami, Vlado RS, podjetji, ki zagotavljajao rešitve za mesta in ostalimi deležniki razvoja
  • predstavitev usmeritev Vlade RS, ki se nanašajo na razvoj in vlogo mest,
  • predstavitev primerov dobrih praks projektov mestnih občin .

O Urbanemu forumu

Ministrstvo za okolje in prostor od 2015 vsako leto organizira Urbani forum v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije in GFS Inštitutom. S forumi krepimo sodelovanje med ključnimi akterji urbanega razvoja (MOP in drugi resorji, mesta, občine, stroka, gospodarstvo in javnost). Urbani forum osvetljuje potrebe slovenskih mest, njihov pomen za trajnostni razvoj države, ponuja rešitve za izzive mest in podpira mreženje ter sklepanje partnerstev za uspešnejše izvajanje projektov v občinah. En od letnih dogodkov obravnava aktualne teme na strokovni ravni, drugi na politični ravni.

Več informacij najdete na povezavi: https://www.urbani-forum.org/mb21/index.html

Oglej si še ostale objave

02.04.21
Spletno izobraževanje na temo plastike in zeleno javno naročanje

Vabimo vas na spletno izboraževanje na temo plastike in zeleno javno naročanje Izobraževanje je namenjeno predvsem osebam, ki se v organizaciji ukvarjajo z javnim naročanjem. Udeležba je brezplačna. Program si lahko ogledate na tej povezavi: https://www.care4climate.si/_files/1393/Program_Plastika-in-ZeJN.pdf Prijave so mogoče na elektronskem naslovu: matej.cerovsek@gov.si.

09.03.20
Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov

Nevladni organizaciji Umanotera in Focus želita v lokalnih okoljih podpreti izvedbo projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov oziroma k blaženju podnebnih sprememb. S tem namenom bosta v spomladanskem času leta 2020 izvedli usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bo praktično naravnano in namenjeno pripravi načrtov konkretnih skupnostnih […]

20.03.24
V Laškem 8. nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju 

V Hotelu Thermana park Laško je danes potekala 8. Nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju, v organizaciji Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter Ministrstva za naravne vire in prostor skupaj z Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU ter Urbanističnim inštitutom RS. Osrednja tema konference je bila prevozna revščina. V plenarnem delu so temo predstavili […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.