...

Okoljski ministri na srečanju v Sloveniji o svežnju Pripravljeni na 55

Neformalnemu srečanju je predsedoval minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, ki je ob tem poudaril: »Poleg posameznih predlogov obravnavamo sveženj Pripravljeni na 55 kot celoto. Naš cilj je doseči uravnotežen dogovor, ki bo vodil k uresničitvi dogovorjenih podnebnih ciljev, vendar hkrati pravično in stroškovno učinkovito razdelil breme. To pomeni, da k doseganju cilja prispevajo vsi gospodarski sektorji. Hkrati pa moramo ohraniti konkurenčnost svojih gospodarstev in ne zapostaviti nikogar, ki bo potreboval pomoč zaradi zelenega prehoda.« Ministri so pozdravili pripravo svežnja Evropske komisije ter poudarili, da je dobra osnova za nadaljnje usklajevanje. Glavno vodilo pri tem morajo biti poštenost, solidarnost, ambicioznost in učinkovitost med državami članicami.

Izvršni podpredsednik Komisije Frans Timmermans je na izjavi pred srečanjem povedal, da ima Evropa priložnost, da spremeni delovanje družbe, kar bo pomenilo izziv in strošek, vendar bo strošek neukrepanja veliko višji. Pri tem je komisar poudaril, da pri tem prehodu ne smemo pozabiti na nikogar, še posebej ne na socialno šibkejše, zato sta pomembna solidarnost in poštenost. To je sveženj, ki je uravnotežen, velikopotezen, toda stvaren. EU se je zavezala zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 55 %.

Znotraj svežnja Pripravljeni na 55, ki je ena izmed najpomembnejših prednostnih nalog slovenskega predsedovanja, je poudarjenih nekaj področij. Trgovanje z emisijami – sistem ETS ostaja temelj podnebne politike EU. V njegovem jedru je načelo, da onesnaževalec plača za povzročeno škodo, hkrati pa vključuje tržne spodbude za zmanjšanje emisij. Kar zadeva Uredbo o delitvi prizadevanj, države usklajujejo nove cilje, ki bodo omogočili doseči 55 odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 in podnebno nevtralnost do leta 2050. Mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM) bo obravnaval izziv selitve industrije EU v tretje države, ki emisij ne omejujejo. Poleg sveta za okolje bodo sveženj obravnavali tudi ministri na svetu za promet in energijo (TTE) ter svetu za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN).

Ministri so na srečanju govorili tudi o podnebnih pogajanjih na mednarodni podnebni konferenci COP26 v Glasgowu, ki bo ključni mejnik v prizadevanju za povečanje podnebnih ambicij na svetovni ravni. Minister Vizjak, ki je razpravo tudi vodil, je poudaril, da si bo Slovenija kot predsedujoča Svetu EU prizadevala, da »bo EU še naprej pozivala k nujnemu ukrepanju, ohranila ambicioznost okoljskih ciljev ter odločno prevzela vodilno vlogo za zaščito in obnovo narave doma in po svetu«.

Ministri so na neformalni razpravi kot pomembne prvine za uspeh podnebne konference v Glasgowu med drugim poudarili dokončanje knjige pravil Pariškega sporazuma in s tem ambiciozen dogovor glede 6. člena in dogovor glede poročanja ter pravil preglednosti v sklopu 13. člena Pariškega sporazuma. Pritegnitev javnih ter tudi zasebnih denarnih sredstev bo imela pomembno vlogo pri doseganju dogovora tudi glede na preostale pomembne točke agende, kot sta prilagajanje na podnebne spremembe ter obravnavanje izgube in škode.

Ob tem je minister Vizjak poudaril, da moramo učinkovito izrabiti naslednje mesece priprav, da bomo v Glasgowu lahko dosegli napredek za doseganje ciljev Pariškega sporazuma na področju blaženja, prilagajanja in financiranja. Ministrsko srečanje v Londonu konec tedna, zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov septembra, pre-COP v Milanu, dogodki G7 in G20 ter še drugi so pomembni koraki na tej poti.

V prizadevanju za čim bolj uspešen izid konference COP26 bo Slovenija kot predsedujoča Svetu EU tesno sodelovala s predsedujočo državo COP26, Združenim kraljestvom, na čelu z Alokom Sharmo. Kot je poudaril Alok Sharma, je COP26 naša zadnja možnost, da uspešno uresničimo cilje Pariškega sporazuma. Ena izmed ključnih prvin uspešnosti COP je, da v okviru mednarodne skupnosti tesno sodelujemo za doseganje zadanih ciljev.

Oglej si še ostale objave

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.