...

Spremembe Uredbe o zelenem javnem naročanju

S 7. avgustom stopi v veljavo spremenjena Uredba o zelenem javnem naročanju.

Spremenjena Uredba o zelenem javnem naročanju prinaša največje spremembe pri naročanju vozil in projektiranju/izvedbi gradenj stavb. Pri naročanju vozil za cestni prevoz in pri storitvah prevoza (npr. poštnih storitev) bo potrebno doseči zahtevane deleže čistih in brezemisijskih vozil v referenčnih obdobjih, pri stavbah pa se širi obseg stavb, za katere je obvezno upoštevanje okoljskih ciljev. V uredbo sta dodana tudi nova predmeta: stavbno pohištvo in protihrupne cestne ograje.

Neuradno prečiščeno besedilo je na voljo na portalu PISRS, objava v Uradnem listu pa na tej povezavi.

Zaradi navedenih sprememb ter sprememb Zakona o javnem naročanju, ki stopi v veljavo z novim letom, bomo predvidoma oktobra izvedli več brezplačnih spletnih izobraževanj na to temo. Predprijave so možne na zejn.mop@gov.si .

Oglej si še ostale objave

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.