Konferenca Dovolj za vse: Sončno elektrarno v vsako skupnost

“Čas za določanje ciljev in za razpravo o strategijah je minil. Zdaj je čas za izvedbo,” izpostavlja dr. Jonas Sonnenschein iz Umanotere, v kateri so za letošnji motiv nacionalne konference izbrali temo skupnostnih sončnih elektrarn prav zaradi pomembne vloge, ki jo te lahko odigrajo pri potrebnem hitrem razogljičenju oskrbe z električno energijo v Sloveniji. Več kot 140 udeležencev, med katerimi so bili tako predstavniki občin, regionalnih razvojnih in energetskih agencij ter državne uprave, kot tudi predstavniki civilnih iniciativ, nevladnih organizacij, raziskovalnih inštitucij in podjetij, se je na konferenci seznanilo z novim pravnim okvirom in z navdihujočimi uspešnimi praksami iz Slovenije in tujine.

Dr. Tomislav Tkalec iz društva Focus je v uvodnem nagovoru poudaril, da je podnebna konferenca v Glasgowu pokazala, da to, kar so v tem trenutku pripravljene narediti države, ne vodi v zadostno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za preprečitev podnebne krize. Lokalne skupnosti so tiste, ki morajo nasloviti to vrzel in podpreti hitri prehod v podnebno nevtralno družbo.

Ključno vlogo pri energetski tranziciji ima spodbuden pravni okvir. V Sloveniji se je ta skozi zadnja leta nekoliko spreminjal, zadnje spremembe so vsebovane v letos sprejetem Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Magister Hinko Šolinc, generalni direktor Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo, je v svojem predavanju predstavil novi pravni okvir za vzpostavljanje skupnostnih sončnih elektrarn pri nas. Pri tem je opomnil, da je pred ministrstvom zdaj velika naloga priprave izvedbenih aktov, ki bodo omogočili čim hitrejšo izvedbo skupnostnih sončnih projektov.

Eden prvih korakov v smeri vzpostavitve skupnostne sončne elektrarne pa je tudi zagotovitev zadostnega financiranja. Direktorica Zadruge sončnih elektrarn Slovenije Urška Hercog je predstavila model množičnega financiranja (crowdfunding) večjih sončnih elektrarn in pri tem poudarila, da so na ta način naložbe v sončne elektrarne varne in donosne in da je zanimanje investitorjev preseglo pričakovanja.

Na okrogli mizi so o tem, kako v energetsko revolucijo vključiti vsako skupnost pri nas, skupaj z direktorico Umanotere Gajo Brecelj razpravljali župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin, župan občine Hrastnik Marko Funkl in dr. Robert Golob iz podjetja GEN-I. Govorci so se strinjali, da je trajnostna smer razvoja nujna in da so ustrezne tehnologije in zadostni viri za razogljičenje našega energetskega sistema že na voljo.

Več lahko preberete na povezavi, kjer je na voljo tudi video posnetki konference in gradivo za izvedbo skupnostne sončne elektrarne.

Oglej si še ostale objave

24.11.20
Konferenca “Kako lokalne skupnosti merijo in učinkovito zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov”

Lokalne skupnosti imajo ključno vlogo v prehodu v brezogljično družbo. Da naslavljanje podnebne krize na ravni občin tudi v času covid-19 ostaja pomemben dejavnik zagotavljanja dolgoročne blaginje ljudi, je s svojo udeležbo na (spletni) 5. nacionalni konferenci o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti potrdilo več kot 70 udeležencev – predstavnikov občin, razvojnih agencij, civilnodružbenih organizacij, […]

19.04.23
Med zavrženo hrano Slovencev kar tretjina še užitne

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v okviru evropskega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izvedlo raziskavo, v kateri je spremljalo vrste odpadne hrane in razloge za nastajanje odpadne hrane v slovenskih gospodinjstvih. Prvič so na voljo podatki, katera živila največkrat zavržemo in zaradi kakšnih vzrokov. Izsledki raziskave, ki je potekala v jesensko-zimskem času leta 2021 […]

03.06.20
IPoP izbral občino Škofja Loka

V času epidemije in po njej so številna mesta začela bolj intenzivno spodbujati hojo in kolesarjenje. Tudi v Sloveniji se je osebna mobilnost prebivalcev spremenila v prid kolesarjenju in hoji. Zato so na IPoP preko povabila med slovenskimi občinami izbrali eno, ki ji bodo to poletje ponudili pomoč pri uvajanju ukrepov za bolj varno in […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.