Izzivi in rešitve na področju mobilnosti in logistike v mestih

ZUM d.o.o. je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v sodelovanju z Univerzo v Mariboru in Evropsko platformo znanstvenih društev za transport 7. in 8. oktobra 2021 izvedel konferenco Evropski zeleni dogovor – Izzivi in rešitve na področju mobilnosti in logistike v mestih.

Konferenca je obsegala štiri tematske sklope:

  • Zelena transportna politika in vidiki upravljanja le-te v Evropski uniji
  • Inovacije za urbano / regionalno mobilnost potnikov in tovora
  • Digitalizacija, avtomatizacija in transportni modeli
  • Okolju prijazna vozila in alternativna goriva

Domači in tuji strokovnjaki so predstavili izzive in rešitve v okviru  štirih tematskih sklopov   konference. Namen konference je bil izmenjati izkušnje in teoretična znanja na področju upravljanja (predvsem urbane) mobilnosti s ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ter ustvariti pogoje za mreženje udeležencev.

Četrtina emisij toplogrednih plinov v EU prihaja iz transporta. Cilj evropskega Zelenega dogovora je zmanjšati te emisije za 90% do leta 2050. Vzpostavitev trajnostnega transporta bo zagotovljena z inovativnimi, cenovno dostopnimi, čistejšimi in varnejšimi transportnimi alternativami. Za dosego ciljev Zelenega dogovora bo tako potrebno združevanje in uskladitev več različnih ukrepov, kot na primer: uporaba vozil z manjšimi emisijami, uporaba alternativnih goriv, digitalizacijo transporta, integrirani sistemi za upravljanje le-tega, izboljšanje javnega potniškega prometa in drugih.

Vabljeni k ogledu posnetkov konference:

1. dan konference: posnetek

2. dan konference: posnetek

Izdan zbornik konference Evropski zeleni dogovor – izzivi in rešitve na področju mobilnosti in logistike v mestih pa je na voljo tukaj.

Oglej si še ostale objave

27.03.20
Dobre prakse (video): Lesna zadruga Loški Potok

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je nastal video o dobri praksi zadružnega modela daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Loškem Potoku. Lesna zadruga Loški potok je slovenski primer v tujini močno razširjenega zadružnega modela rabe lesne biomase za ogrevanje. Projekt je lep primer sodelovanja različnih členov lokalne skupnosti. Na pobudo občine je bila ustanovljena […]

10.03.20
Biotska raznolikost in zelena infrastruktura

Nova priložnost za druženje s strokovnjaki. V Škofji Loki bo 17. marca potekal mednarodni dogodek o zelenih strehah in stenah, z naslovom Zelene strehe in stene za izboljšanje življenskih razmer v mestih. Na dogodku, ki ga organizirata slovensko podjetje Knauf Insulation in Slovensko Združenje za ozelenjeno urbano infrastrukturo, bosta med drugimi spregovorila tudi poslanka v […]

29.11.22
O pomenu rabe lesa osveščali osnovnošolce

Gozdovi v procesu fotosinteze iz ozračja odvzamejo ogljikov dioksid (CO2) in ga v obliki ogljika shranijo v lesno biomaso. Če les pridobivamo in uporabljamo trajnostno, so lahko lesni izdelki dobro skladišče ogljika in tako prispevajo k blaženju podnebnih sprememb. Tehniški dnevi za osnovnošolce so del aktivnosti informiranja in ozaveščanja v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE, med […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.