...

Nove nepovratne finančne spodbude za skoraj ničenergijske stavbe

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nove javne pozive. Na voljo so nepovratna sredstva za skoraj ničenergijske stavbeObčani jih lahko pridobijo za gradnjo ali nakup novih skoraj ničenergijskih stavb ali celovito skoraj ničenergijsko prenovo stavb, občine in podjetja pa za gradnjo novih skoraj ničenergijskih stavb. Stavbe se morajo nahajati na območju Slovenije. Na voljo so tudi spodbude v obliki ugodnega kredita.

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb, povečanje rabe obnovljivih virov energije in zagotavljanje celovite skoraj ničenergijske prenove starejših stanovanjskih stavb.

Naložbe se lahko pričnejo izvajati šele po oddaji vloge za pridobitev spodbude, izjemoma pa bodo do spodbud upravičeni tudi tisti občani in občine, ki so z izvedbo naložb začeli v obdobju od 1. 1. 2021 do objave novih javnih pozivov. Glede na zadnji javni poziv so spodbude za občane višje za okrog 10% in znašajo od 75 do 220 EUR na m2 (odvisno od vrste vgrajenih izolacijskih materialov, energijske učinkovitosti stavbe ter tega, ali gre za gradnjo nove stavbe ali prenovo). Za gospodarstvo so spodbude v višini od 85 do 150 EUR na m2, pri občinah pa so enake kot na prejšnjem pozivu, od 240 do 400 EUR na m2.

Z novim javnim pozivom za kreditiranje okoljskih naložb občanov Eko sklad nadaljuje z ugodnim kreditiranjem občanov za okoljske naložbe, v okviru katerega so po novem upravičene tudi naložbe v klimatske naprave. Predhodni javni poziv se je z objavo novega zaprl.

Več lahko preberete tukaj.

Na voljo pa so tudi finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo za dodeljevanje:

  • nepovratnih sredstev in ugodnih posojil v gospodarstvu za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije,
  • nepovratnih sredstev za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih,
  • nepovratnih sredstev občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev,
  • nepovratnih sredstev za naprave za samooskrbo z električno energijo.

Več informacij lahko najdete tukaj.

Informacije o javnih pozivih bodo na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Oglej si še ostale objave

Novica
24/10/23

Vabimo vas k sodelovanju na natečaju Krožna evidenčna naročila, kjer lahko javni naročniki predstavite svoja evidenčna naročila, pri katerih ste upoštevali okoljske in druge vidike. Namen natečaja je spodbuditi naročanje […]

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.