Nove nepovratne finančne spodbude za skoraj ničenergijske stavbe

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nove javne pozive. Na voljo so nepovratna sredstva za skoraj ničenergijske stavbeObčani jih lahko pridobijo za gradnjo ali nakup novih skoraj ničenergijskih stavb ali celovito skoraj ničenergijsko prenovo stavb, občine in podjetja pa za gradnjo novih skoraj ničenergijskih stavb. Stavbe se morajo nahajati na območju Slovenije. Na voljo so tudi spodbude v obliki ugodnega kredita.

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb, povečanje rabe obnovljivih virov energije in zagotavljanje celovite skoraj ničenergijske prenove starejših stanovanjskih stavb.

Naložbe se lahko pričnejo izvajati šele po oddaji vloge za pridobitev spodbude, izjemoma pa bodo do spodbud upravičeni tudi tisti občani in občine, ki so z izvedbo naložb začeli v obdobju od 1. 1. 2021 do objave novih javnih pozivov. Glede na zadnji javni poziv so spodbude za občane višje za okrog 10% in znašajo od 75 do 220 EUR na m2 (odvisno od vrste vgrajenih izolacijskih materialov, energijske učinkovitosti stavbe ter tega, ali gre za gradnjo nove stavbe ali prenovo). Za gospodarstvo so spodbude v višini od 85 do 150 EUR na m2, pri občinah pa so enake kot na prejšnjem pozivu, od 240 do 400 EUR na m2.

Z novim javnim pozivom za kreditiranje okoljskih naložb občanov Eko sklad nadaljuje z ugodnim kreditiranjem občanov za okoljske naložbe, v okviru katerega so po novem upravičene tudi naložbe v klimatske naprave. Predhodni javni poziv se je z objavo novega zaprl.

Več lahko preberete tukaj.

Na voljo pa so tudi finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo za dodeljevanje:

  • nepovratnih sredstev in ugodnih posojil v gospodarstvu za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije,
  • nepovratnih sredstev za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih,
  • nepovratnih sredstev občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev,
  • nepovratnih sredstev za naprave za samooskrbo z električno energijo.

Več informacij lahko najdete tukaj.

Informacije o javnih pozivih bodo na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Oglej si še ostale objave

09.05.22
Delavnice na temo krožnega gospodarstva

Krožno gospodarstvo je način organizacije proizvodnje in potrošnje, ki temelji na delitvi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi in recikliranju obstoječih materialov in izdelkov, kakor dolgo je to mogoče.  EIT Climate-KIC je skupnost znanja in inovacij, ki si prizadeva pospešiti prehod v družbo brez ogljika in podnebno odporno družbo. V tem kontekstu je premik h krožnemu gospodarstvu […]

09.02.22
Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma

Učinkovit prehod v nizkoogljično družbo zahteva poleg ukrepov na nacionalni ravni tudi visoko stopnjo sodelovanja posameznikov in skupnosti, pri tem pa trajnostno upravljanje z viri prinaša vse več razvojnih priložnosti tudi za lokalno skupnost. V Črni na Koroškem se tega zavedajo, zato so se z veseljem vključili v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja […]

11.08.20
ZKG – instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Nacionalna okoljska certifikacijska shema Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko ZKG je pomemben instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo. Znanstveni prispevek je pripravil partner v našem projektu, Gradbeni inštitut ZRMK in je objavljen v IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 290, Central Europe towards Sustainable Building 2019 (CESB19). Prispevek si […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.