Kar se posadi, to se razdeli – skupnostni vrt kot primer dobre prakse (video)

Skupnostno vrtnarjenje lahko pomembno prispeva k družbeni povezanosti in dobremu počutju v lokalnem okolju. Poleg spodbujanja samooskrbe in pridelave hrane z res nizkim ogljičnim odtisom ter trajnostnega urejanja prostora imajo skupnostni vrtovi pozitivne učinke tako na ravni posameznikov kot na ravni ožje in širše skupnosti. Izpostavljamo nekaj dobrih praks.

Lojtrin skupnostni vrt v okolici Litije

V Focusu, ki v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izvaja promocijo dobrih praks trajnostnega upravljanja z viri skupnosti na platformi dovoljzavse.si, skozi video predstavitev izpostavljajo skupnostni vrt v okolici Litije, nad katerim bdi lokalno Društvo Lojtra. Štirje posamezniki so ga pred štirimi leti vzpostavili z namenom približati samooskrbo in ponuditi izkušnjo spoznavanja pridelave hrane izključno s pomočjo narave čim širšemu krogu ljudi.

Delo na Lojtrinem vrtu večinoma poteka v obliki delovnih akcij, na katerih se jim lahko pridruži praktično vsak. Pogosto jim dodajo tudi izobraževalno noto ter prepletajo sonaravno vrtnarjenje z drugimi temami (permakultura, skupnostno upravljanje z viri, solidarnost, globalno učenje…).

Lojtrin skupnostni vrt deluje po principu ‘kar se posadi, to se razdeli‘. Viške ekološko pridelane hrane, sadike in potaknjence pa delijo tudi širše.

Gre za lep primer, kako se lahko skozi načine delovanja skupnostnega vrta razvijajo tudi prakse delitve, medsebojne pomoči ter razni drugi programi. Združevanje podobno mislečih na skupnostnih akcijah na Lojtrinem vrtu je odprlo poligon za razvoj tudi drugih trajnostnih idej in akcij, ki so nastale kot odziv na potrebe lokalne skupnosti.

Vrt je bil dodan na zemljevid Dovolj za vse kot dobra praksa spodbujanja lokalne samooskrbe s hrano.

* spodnji video je bil posnet pred spremembo najemnih pogojev, zaradi katerih je jeseni 2021 Društvo Lojtra zapustilo Koblerjevo hišo.

Kako urediti skupnostni vrt?

Več o skupnostnem vrtnarjenju in o tem, kako urediti skupnostni vrt, lahko preberete v Priročniku za ureditev skupnostnega vrta. Njegov namen je predstaviti posamezne korake in s tem pobudnikom olajšati izvedbo projektov, ki se nanašajo na samooskrbo in samoorganizacijo v urbanem okolju.

Na Dovolj za vse zemljevidu domačih dobrih praks pa sicer poleg Lojtrinega skupnostnega vrta najdemo še nekaj primerov skupnostnih vrtov, ki so med seboj precej različni:

Če poznate še kakšen primer skupnostnega vrta, vabljeni, da pošljete predlog za dopolnitev seznama na info@dovoljzavse.si ali pa ga vnesete prek obrazca na tej povezavi.

Oglej si še ostale objave

07.02.24
Javne zgradbe naj bodo zgled pri prenovi in gradnji z lesom

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je skupaj z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo organiziralo strokovni posvet glede rabe lesa pri investicijah v javne zgradbe. Strokovnjaki iz različnih organizacij so izmenjali mnenja, izkušnje ter podali strokovna stališča o večji rabi lesa pri projektiranju, gradnjah in prenovah javnih stavb v skladu z Uredbo o zelenem […]

29.11.22
O pomenu rabe lesa osveščali osnovnošolce

Gozdovi v procesu fotosinteze iz ozračja odvzamejo ogljikov dioksid (CO2) in ga v obliki ogljika shranijo v lesno biomaso. Če les pridobivamo in uporabljamo trajnostno, so lahko lesni izdelki dobro skladišče ogljika in tako prispevajo k blaženju podnebnih sprememb. Tehniški dnevi za osnovnošolce so del aktivnosti informiranja in ozaveščanja v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE, med […]

22.09.20
Virtualno mreženje z Interreg Central Europe- STREFOWA

V okviru akcije E3 »Mreženje z drugimi projekti LIFE in neLIFE« projektna ekipa LIFE IP CARE4CLIMATE načrtuje srečanja z drugimi projekti, primernimi za izmenjavo dobrih praks glede na njihove cilje ali dosežene rezultate. Projektni partner D` Agency namerava v letu 2021 v okviru akcije E 6.2 »Hackathoni za blaženje podnebnih sprememb« izvesti hackathon na temo […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.