Letno poročilo o stalni strokovni pomoči za leto 2021

V ekipi za zeleno javno naročanje od leta 2020 nudijo stalno strokovno pomoč javnim naročnikom na enotnem elektronskem naslovu zejn.mop@gov.si in na telefonski številki: 01 478 7356.

Kontakt je na voljo naročnikom, ponudnikom in ostalim osebam, ki imate vprašanja in dileme glede uporabe Uredbe o zelenem javnem naročanju ali si želite izobraževanja s področja zelenega javnega naročanja za vašo organizacijo.

Vsako leto v januarju pripravi ekipa za zeleno javno naročanje tudi poročilo iz katerega izhajajo podatki o vprašanjih, ki jih prejmejo v okviru stalne strokovne pomoči. Poročilo za leto 2021 je na voljo tukaj.

Oglej si še ostale objave

08.09.20
JN s področja zelenega javnega naročanja

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije je objavilo Javno naročilo za izvedbo analize učinkov zelenega javnega naročanja v RS s predhodno izvedbo pilotne analize. Z izvedbo analize bo vzpostavljeno izhodišče, potrebno za kvalitetno spremljanje učinkov zelenega javnega naročanja, predvsem v smislu tržnega deleža, zmanjševanja toplogrednih plinov in presoje ostalih vplivov na okolje in podnebje ter […]

14.12.20
Usposabljanje o širši, energijski in protipotresni prenovi stavb – U6-1

Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga koordinira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) organizira tridnevno usposabljanje za ključne deležnike v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti energijsko prenovo stavb ob sočasnem upoštevanju tudi drugih pomembnih vidikov. S tokratnim usposabljanjem (U6-1) želijo nasloviti izzive širše prenove stavb. […]

03.02.22
Program podpore občinam v štirih novih občinah

V novembru 2021 sta društvo Focus in Umanotera v okviru izvedbe projekta LIFE IP CARE4CLIMATE objavila poziv za vključitev občin v program podpore pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti. Na poziv so se lahko prijavile občine na katerikoli stopnji projektne ideje, ki bo povezala lokalno skupnost in prispevala k blaženju podnebnih sprememb. Prednostna […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.