...

Program podpore občinam v štirih novih občinah

V novembru 2021 sta društvo Focus in Umanotera v okviru izvedbe projekta LIFE IP CARE4CLIMATE objavila poziv za vključitev občin v program podpore pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti. Na poziv so se lahko prijavile občine na katerikoli stopnji projektne ideje, ki bo povezala lokalno skupnost in prispevala k blaženju podnebnih sprememb. Prednostna področja so pri tem oskrba z obnovljivimi viri energije, učinkovita raba energije, trajnostna mobilnost, trajnostna potrošnja in lokalno krožno gospodarstvo, oskrba s hrano in trajnostni turizem.

Program podpore bo oblikovan po meri vsake občine, njegov namen pa je opremiti občine z veščinami za trajnostno upravljanje z viri skupnosti in participativno vodenje procesov v občini.

Zaradi velikega potenciala za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki smo ga videli v prijavah občin, smo za sodelovanje v programu izbrali kar štiri občine. Program bomo tako predvidoma izvajali v naslednjih občinah:

  • Črna na Koroškem
  • Vipava
  •  Kočevje
  • Maribor

Štiri nove občine se bodo tako pridružile občinam Loški Potok, Hrastnik, Postojna in Kranj, kjer program podpore že poteka, medtem ko je v občinah Škofja Loka in Ptuj že zaključen.

Zdaj pospešeno pripravljamo podrobne programe sodelovanja in se veselimo skupnega dela v prihajajočih mesecih.

O dogajanju in naslednjih priložnostih vas bomo redno obveščali na naši spletni strani. Več informacij najdete tukaj.

Oglej si še ostale objave

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.