...

Koristi podnebnih pobud, ki jih vodijo skupnosti

Za celovitejšo predstavitev družbenih, gospodarskih in okoljskih koristi skupnostnih praks je v okviru LIFE IP CARE4CLIMATE na pobudo Focusa in Umanotere nastala študija “Podnebne pobude, ki jih vodijo skupnosti.

Družbene, gospodarske in okoljske koristi skupnostnih praks so prikazane na podlagi 19 dobrih praks – energetskih zadrug, souporabe avtomobilov, Repair Cafeja, plavajoče soseska, šolske ulice… Med analiziranimi pa sta tudi dve dobri praksi iz Slovenije – Zadruga sončnih elektrarn Slovenije in Lesna zadruga Loški Potok.

Gre za prakse, ki so zrasle po načelu “od spodaj navzgor” z veliko vključenostjo prebivalcev in drugih deležnikov v lokalnem okolju. Na prvi pogled lahko deluje, da le malo vplivajo na neposredno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, toda v praksi gradijo pomembno družbeno infrastrukturo za učinkovito spopadanje s podnebnimi spremembami in odpornost nanje.

Analiza družbenih, gospodarskih in okoljskih koristi pobud, ki jih vodijo skupnosti, je prosto dostopna v elektronski izdaji na spletni platformi za trajnostno upravljanje z viri skupnosti Dovolj za vse, v okviru katere okoljski organizaciji Focus in Umanotera znotraj projekta LIFE IP CARE4CLIMATE ozaveščata, usposabljata in spodbujata trajnostne skupnostne projekte.

Avtorji študije, ki med drugim identificira dejavnike uspeha in ponuja uporabne smernice, so Matjaž Gerl (eZavod), Tim Taylor (Korimako) in Ivana Šatrak (KLIK – Križevački laboratorij inovacija za klimu).

Cilj študije je motiviranje lokalnih skupnosti v Sloveniji, da stopijo skupaj, se zavzamejo za podnebne pobude v svojih okoljih in naredijo nekaj več za boljšo prihodnost. Gradnja kolektivne ustvarjalnosti in zmogljivosti za hitro in konstruktivno sodelovanje bo ključnega pomena za prihodnje spopadanje z vse večjimi podnebnimi izzivi. In za krepitev odpornosti nanje, kar je v prvi vrsti lokalni izziv.

Študija nosi pomembno sporočilo, da so skupnosti lahko del rešitve za prehod v nizkoogljično družbo in da v resnici razogljičenje na svetovni ravni ni mogoče brez obsežnega gibanja podnebnih pobud, ki jih vodijo skupnosti. Zato je toliko bolj pozitivno, da v Focusu in Umanoteri v okviru naših aktivnosti zaznavamo vse večjo motivacijo lokalnih skupnostih, da ukrepajo. To je dobro izhodišče za širjenje že obstoječih posameznih primerov dobrih praks po državi, pa tudi za generiranje novih vplivnih skupnostnih pobud, ki lahko pomembno prispevajo v mozaik iskanja rešitev za podnebno krizo.

Oglej si še ostale objave

Novica
28/03/23

21. marca obeležujemo mednarodni dan gozdov. Tako se je ponudila odlična priložnost za razširjanje informacij o pomenu gozdov in trajnostni rabe lesa tudi v sklopu tehniških dni za osnovnošolce, ki so […]

Novica
17/10/19

Ljubljana, 17. 10. 2019 – »Blaženje podnebnih sprememb lokalnim skupnostim prinaša mnogotere priložnosti. Zmanjšanje pritiskov na okolje je pomembno, nič manj pa vključenost in povezanost ljudi ter priložnosti za lokalno […]

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.