Ustanovljen Strokovni svet za nadgradnjo metodologije za pripravo Lokalnih energetskih konceptov

Za izboljšanje procesa priprave in izvajanja lokalnih energetskih konceptov (LEK) je Ministrstvo za infrastrukturo ustanovilo strokovno posvetovalni organ za področje nadgradnje metodologije za pripravo LEK, ki poteka v okviru projekta LIFE IP Care4Climate.

Oskrba z energijo in njena raba v lokalnih skupnostih mora učinkovito podpirati nacionalne in lokalne energetsko-podnebne in okoljske cilje, pri usmerjanju razvoja na teh področjih pa imajo strateško vlogo LEK. Presoja dosedanjih izkušenj s pripravo in izvajanjem LEK, analiza potreb po skladnem in vključujočem energetskem načrtovanju od nacionalne do regijske in lokalne ravni, ter uveljavitev sodobnih konceptov medsektorskega prostorskega načrtovanja so temelji procesa nadgradnje metodologije za pripravo LEK.

Večletne izkušnje s pripravo LEK-ov in njihovim izvajanjem kažejo, da so v praksi področja oz. sektorji obravnavani nepovezano in da obstajajo šibke povezave s prostorskim načrtovanjem in razvojem lokalne skupnosti.

Z namenom nadgradnje metodologije za pripravo LEK je Ministrstvo za infrastrukturo ustanovilo strokovni svet, ki združuje deležnike z različnih področij. Cilj nadgradnje metodologije je izboljšati procese priprave in izvajanja LEK-ov, ki morajo učinkoviteje podpreti uporabo lokalnih obnovljivih virov energije, prispevati k izboljšanju učinkovitosti rabe energije, uvajanju novih tehnologij, trajnostnemu razvoju energetske infrastrukture in povezovanju energetskih sistemov ter smotrnosti rabe virov nasploh.

Več o lokalnem energetskem konceptu lahko preberete tukaj.

Oglej si še ostale objave

01.02.22
Letno poročilo o stalni strokovni pomoči za leto 2021

V ekipi za zeleno javno naročanje od leta 2020 nudijo stalno strokovno pomoč javnim naročnikom na enotnem elektronskem naslovu zejn.mop@gov.si in na telefonski številki: 01 478 7356. Kontakt je na voljo naročnikom, ponudnikom in ostalim osebam, ki imate vprašanja in dileme glede uporabe Uredbe o zelenem javnem naročanju ali si želite izobraževanja s področja zelenega […]

09.05.22
Na voljo je majski Novičnik ZeJN

V ekipi za zeleno javno naročanje pripravljajo novičnik, ki izhaja v začetku vsakega meseca. Če želite novičnik prejemati na vaš elektronski naslov, lahko pišete na zejn.mop@gov.si. Majska izdaja je na voljo tukaj. 

06.03.20
Stavbe in zeleni dogovor: Izzivi in trendi

Evropa in z njo Slovenija si ta čas zastavljata ambiciozne cilje na področju zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov. Govorimo o razogljičenju stavbnega fonda do leta 2050, kar zahteva gradnjo visoko učinkovitih novih stavb in intenzivno prenovo obstoječega stavbnega fonda. Strokovni dogodek naslavlja dva projekta, ki vsak na svoj način utira pot do zastavljenih ciljev, prvi z razvojem sistemskega […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.