Mednarodna poletna šola “Krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe”

Evropski gozdovi se zaradi podnebnih sprememb soočajo z velikim izzivom. Če želimo ohraniti gozdove in zmanjšati vpliv podnebnih sprememb v prihodnosti, moramo že danes povečati njihovo odpornost in stabilnost. Na nekaj vprašanj, kako to narediti, bomo poskušali odgovorili na mednarodni  poletni šoli  “Krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe” (Strengthening the resilience of forests to climate change), ki jo organizira Gozdarski inštitut Slovenije v sklopu projekta LIFE-IP CARE4CLIMATE v Postojni od 18. do 22. julija 2022. Program je namenjen Bsc študentom gozdarstva iz Slovenije in držav članic Evropske unije. Poudarek programa bo na gozdnogojitvenih rešitvah in dobrih praksah, ki jih v srednji Evropi uspešno uporabljamo za krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe. V sklopu poletne šole bo tudi celodnevna ekskurzija na Kočevsko.

Poletno šolo bosta vodila dr. Eckart Senitza (Pro Silva, Avstrija) in dr. Boštjan Mali (Gozdarski inštitut Slovenije) v sodelovanju s kolegi z Gozdarskega inštituta SlovenijeSlovenskih državnih gozdov d.o.o.Zavoda za gozdove Slovenije in Univerze v LjubljaniBFOddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.

Podrobnejši opis dogodka, program in prijavnica so dostopni na spletni strani poletne šole, za udeležence iz držav članic EU (v angleščini) pa na tej povezavi.

Vabljeni k prijavi in delitvi informacij med vse zainteresirane študente!

Oglej si še ostale objave

06.06.22
Analiza učinkov zelenega javnega naročanja v Republiki Sloveniji

V letošnjem letu mineva že deset let od začetka uporabe Uredbe o zelenem javnem naročanju v Republiki Sloveniji. V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE si ekipa za zeleno javno naročanje prizadeva povečati delež zelenih javnih naročil ter zato izvaja različne aktivnosti kot so izobraževanja, priprava promocijskih informativnih materialov ter zagotavljanje stalne strokovne pomoči naročnikom. Ena izmed aktivnosti projekta je […]

28.01.20
Podatki v podporo prizadevanjem za blaženje podnebnih sprememb

Statistični dan 2020 s temo Podnebna kriza – vroči podatki, ki se je odvijal 28. januarja, je privabil skorajda 400 udeležencev. Dogodek, ki sta ga otvorila Marjan Šarec, predsednik Vlade RS in Bojan Nastav, generalni direktor Statističnega Urada RS, je preko govorcev in udeležencev okrogle mize naslovil vročo temo podnebnih sprememb. Renata Karba iz Umanotere […]

11.03.21
5. nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo v torek, 16. marca, na spletu organizira že 5. konferenco o trajnostni mobilnosti. Na konferenci bodo predstavili aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo na področju trajnostne mobilnosti: namen, cilj in vsebino Zakona o celostnem prometnem načrtovanju, projekt Trajnostna mobilnost vrtcih in šolah, kako do uspešnih celostnih prometnih strategij ter prenovljene smernice za pripravo občinskih […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.