Predstavitev zelenega javnega naročanja vozil

Zaradi sprememb pri naročanju vozil je ekipa za zeleno javno naročanje v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za infrastrukturo ter Trgovinsko zbornico Slovenije 31. marca organizirala spletni dogodek, na katerem so predstavljene omenjene spremembe.

V prvem delu so bili predstavljeni pravni okviri zelenega javnega naročanja vozil za cestni prevoz in storitve prevoza. Pred odmorom so odgovorjena tudi številna vprašanja udeležencev. V drugem delu pa so trije ponudniki delili izkušnje in nasvete za enostavnejše javno naročanje.

Vsa gradiva z odgovori na vprašanja udeležencev se nahajajo tukaj.

Oglej si še ostale objave

24.06.22
Delavnice o kazalnikih trajnostne gradnje – testiranje alfa verzije in uporaba v praksi

V junijski številki revije Gradbenik si lahko preberete izsledke delavnic na temo kazalnikov trajnostne gradnje s poudarkom na testiranju alfa verzije in uporabi kazalnikov v praksi. V letu 2019 se je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE začela druga faza razvoja slovenskega sistema za vrednotenje trajnostne gradnje, ki temelji na Level(s). Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) in Zavod za gradbeništvo […]

08.07.20
Milijarda evrov za velike inovacijske nizkoogljične projekte

Evropska komisija je v petek, 3. julija 2020, objavila prvi razpis Sklada za inovacije za velike inovacijske nizkoogljične projekte.  Sklad za inovacije je ključni ukrep Evropske unije za podporo inovacijam na področju nizkoogljičnih tehnologij in se financira iz t.i. prodaje emisijskih kuponov ter sodi med osrednje spodbujevalne inštrumente za doseganje širših ekonomskih obveznosti Evropske Unije v okviru Pariškega […]

21.07.21
Okoljski ministri na srečanju v Sloveniji o svežnju Pripravljeni na 55

Neformalnemu srečanju je predsedoval minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, ki je ob tem poudaril: »Poleg posameznih predlogov obravnavamo sveženj Pripravljeni na 55 kot celoto. Naš cilj je doseči uravnotežen dogovor, ki bo vodil k uresničitvi dogovorjenih podnebnih ciljev, vendar hkrati pravično in stroškovno učinkovito razdelil breme. To pomeni, da k doseganju cilja prispevajo vsi gospodarski […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.