...

Analiza učinkov zelenega javnega naročanja v Republiki Sloveniji

V letošnjem letu mineva že deset let od začetka uporabe Uredbe o zelenem javnem naročanju v Republiki Sloveniji. V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE si ekipa za zeleno javno naročanje prizadeva povečati delež zelenih javnih naročil ter zato izvaja različne aktivnosti kot so izobraževanja, priprava promocijskih informativnih materialov ter zagotavljanje stalne strokovne pomoči naročnikom. Ena izmed aktivnosti projekta je tudi celovita analiza okoljskih, ekonomskih in družbenih učinkov, ki jih ima zeleno javno naročanje. Analizo je za ministrstvo izvedel Laboratorij za energetske strategije (Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani) z avstrijskimi partnerji ConPlusUltra GmbH.

Junija je bila analiza tudi javno predstavljena. Dogodek, ki je potekal v Hiši EU v Ljubljani, je bil poleg osrednje teme namenjen mreženju različnih organizacij, ki delujejo na področju zelenega in krožnega javnega naročanja ter izmenjavi mnenj med strokovnjaki na tem področju.

Dogodka so se poleg predstavnikov organizatorja, ministrstva za okolje in prostor, udeležili tudi kontaktne točke za zeleno javno naročanje, predstavniki javnih naročnikov in predstavniki ostalih organizacij, katerih namen je spodbujanje okolju manj obremenjujoče javne potrošnje.

Analizo učinkov zelenega javnega naročanja v RS je predstavil gospod Edin Lakić, višji raziskovalec v Laboratoriju za energetske strategije. Uvodoma je bila predstavljena metodologija za izvedbo analize, ki je bila predhodno preizkušena v pilotni analizi, na omejenem naboru javnih naročil. Podobno kot v pilotni analizi je tudi glavna analiza obsegala oceno okoljskih, družbenih in ekonomskih učinkov. Ker uredba o ZeJN obsega kar dvaindvajset predmetov zelenega javnega naročanja, se je dokument omejil na električne in elektronske naprave, cestna vozila in projektiranje in/ali izvedbo gradnje stavb. Rezultati analize, pridobljeni na več kot sto javnih naročilih, so bili nato s pomočjo ekstrapolacije posplošeni za vsa javna naročila navedenih predmetov v letih 2018, 2019 in 2020. Podrobneje lahko rezultate in ugotovitve analize preverite v dokumentu in predstavitvi (na voljo spodaj), na kratko pa prikazuje skupek učinkov za navedeno triletno obdobje spodnja grafika.

V drugem delu dogodka je bil predstavljen načrt za monitoring kazalnikov učinkov ZeJN za prihodnja leta ter predlog za oceno učinkov za ostale predmete iz uredbe. Celovita analiza učinkov bo namreč ponovno izvedena v letu 2025. Tekom priprave analize so bili identificirani tudi predlogi za izboljšanje in krepitev zelenega javnega naročanja pri nas, ki bodo v prihodnje omogočili lažje in natančnejše ugotavljanje učinkov.

Dogodek je bil sklenjen s pogostitvijo in druženjem med udeleženci, ki si bodo znotraj svojih organizacij tudi v prihodnje prizadevali za promocijo in krepitev okolju manj obremenjujočega javnega naročanja.

Oglej si še ostale objave

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.