Na voljo je junijski Novičnik ZeJN

V ekipi za zeleno javno naročanje pripravljajo novičnik, ki izhaja v začetku vsakega meseca.

Če želite novičnik prejemati na vaš elektronski naslov, lahko pišete na zejn.mop@gov.si.

Junijska izdaja je na voljo tukaj.

Oglej si še ostale objave

07.07.20
Vzpostavljena bo mreža brezogljičnih šol

Minister mag. Andrej Vizjak je z ravnateljema OŠ Dol pri Ljubljani Gregorjem Pečanom in III. OŠ Celje Aleksandrom Verhovškom podpisal pismo o nameri za projekt vzpostavitve mreže brezogljičnih šol. Namen je oblikovanje mednarodne mreže brezogljičnih šol – na pobudo Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in ravnateljev slovenskih šol – ter sistematičen način zmanjševanja ogljičnega odtisa šol in […]

15.11.21
Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah. Od avgusta letos se je namreč razširil nabor stavb pri katerih je potrebno vključiti 30 % delež lesa, prav tako pa je postalo obvezno naročanje stavbnega pohištva, kot so okna in vrata, z […]

30.08.19
Javni uslužbenci-gonilo prehoda v nizkoogljično družbo

Javni uslužbenci s svojim delom krojijo politike in izvajajo aktivnosti, povezane s področjem podnebnih sprememb in čeprav na določenih področjih povezave s podnebnimi spremembami niso jasne, lahko posredno ugotovimo veliko prepletenost s to temo. Blaženje podnebnih sprememb namreč zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih. Partnerja na projektu LIFE IP CARE4CLIMATE društvo Focus in […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.