...

Konferenca LIFE IP CARE4CLIMATE: Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti

8. junij 2022
Austria Trend hotel Ljubljana, Slovenija

Prehod v podnebno nevtralno družbo je ena izmed prioritet Evropske unije in sodobne družbe. Organizacije in strokovnjaki se s svojimi delom trudijo zasledovati zastavljene cilje in izvajajo projekte, ki se razvijajo v dobre prakse, za katere je potrebno, da postanejo slišane.

Udeleženci so na konferenci spoznali najnovejše trende s področij trajnostne mobilnosti, zelene preobrazbe stavb, trajnostne in podnebju prijazne rabe zemljišč (LULUCF) ter trajnostne gradnje in zelenega javnega naročanja. Prisluhnili so primerom domačih in tujih dobrih praks in se povezali z vodilnimi strokovnjaki na teh področjih. Razprave so spodbudile razmišljanje in nas približale zastavljenim ciljem podnebne nevtralnosti. 

Konferenca je poteka v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor ter agencije D’Agency.

Zaključni video

Povzetek dogajanja skozi video utrinke in izjave prisotnih na srečanju.

Fotografije z dogodka

Sporočilo konference in povzetek dogajanja skozi fotografski objektiv.

VEČ FOTOGRAFIJ Fotografije / Photographs – Google Drive

Ilustracije predavanj

Na svojevrsten način sta konferenco spremljala priznana ilustratorja Matej de Cecco in Jernej Žumer. Ustvarila sta ilustracije, ki grafično poudarijo in izpostavijo ključne teme posameznih predavanj.

VEČ ILUSTRACIJ Illustrations / Ilustracije – Google Drive

Oglej si še ostale objave

Novica
09/06/22

V ekipi za zeleno javno naročanje pripravljajo novičnik, ki izhaja v začetku vsakega meseca. Če želite novičnik prejemati na vaš elektronski naslov, lahko pišete na zejn.mop@gov.si. Junijska izdaja je na […]

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.