Delavnica – Kakovost notranjega zraka (kazalnik 4.1)

Delavnica je namenjena srečanju s strokovnjaki na področju kakovosti zraka v stavbah in posvetovanju z deležniki o uporabi SLO kazalnikov trajnostne gradnje po evropskem okviru Level(s) v praksi.

Zdravo in udobno notranje okolje postaja vse bolj pomemben dejavnik pri načrtovanju gradnje in prenove stavb, saj v sodobnih družbah v stavbah oz. v notranjih bivalnih in delovnih prostorih preživimo večino svojega časa, po ocenah kar preko 90 odstotkov. Na zdravje in počutje uporabnikov v notranjih prostorih vpliva več parametrov, pri tem pa je ključna kakovost notranjega zraka, ki je odvisna od izmenjave zraka z zunanjostjo, kakovosti zunanjega zraka, zunanjih dejavnikov, lastnosti notranjih površin in virov onesnaževal (vrsta in koncentracija le teh), kakovosti stavbnega ovoja in dejavnosti, ki se odvijajo v posameznem prostoru.

Na delavnici bo strokovni javnosti predstavljen razvoj kazalnikov trajnostne gradnje (kTG), tokrat pobliže kazalnik  4.1, ki obravnava kakovost notranjega zraka, iz Makro cilja 4. Kazalnik naslavlja dejavnike v stavbah (in izven nje), ki vplivajo na zdravje in ugodje uporabnikov z vidika kakovosti zraka. Vidni strokovnjaki in raziskovalci s tega področja bodo predstavili stanje, izzive, razvojne usmeritve in parametre, ki vplivajo na kakovost notranjega zraka, ter prezrte dejavnike v procesu načrtovanja gradnje, kar še posebej velja za prenovo stavb, in kasnejši uporabi stavbe, ki privedejo do nezdravih bivalnih pogojev in zdravstvenih težav. Predstavljeni bodo parametri kakovosti notranjega zraka in viri onesnaževanja z metodo ocenjevanja ter primeri dobre prakse numeričnega modeliranja z analizami, izračuni in simulacijami, posebej prilagojenimi za načrtovanje kakovosti notranjega zraka.

Vabimo vas, da se registrirate na spletni platformi www.kazalnikitrajnostnegradnje.si, ki vas bo nato vodila pri seznanjanju s kazalniki. Ob zaključku seznanitve s kazalniki trajnostne gradnje boste prejeli tudi potrdilo o sodelovanju pri testni uporabi alfa verzije SLO kTG na podlagi Level(s).

Več informacij o programu najdete tukaj

Oglej si še ostale objave

06.06.22
Analiza učinkov zelenega javnega naročanja v Republiki Sloveniji

V letošnjem letu mineva že deset let od začetka uporabe Uredbe o zelenem javnem naročanju v Republiki Sloveniji. V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE si ekipa za zeleno javno naročanje prizadeva povečati delež zelenih javnih naročil ter zato izvaja različne aktivnosti kot so izobraževanja, priprava promocijskih informativnih materialov ter zagotavljanje stalne strokovne pomoči naročnikom. Ena izmed aktivnosti projekta je […]

05.06.20
Javno naročilo za izdelavo analize okoljskih izjav na trgu gradbenih proizvodov v Republiki Sloveniji

V sklopu projektne aktivnosti C5.4, področja zelenega javnega naročanja, je Ministrstvo za okolje in prostor RS izdalo javno naročilo za izvedbo analize okoljskih izjav na trgu gradbenih proizvodov. Analiza je predpogoj za razvoj nacionalnih kazalnikov trajnostne gradnje in kasnejšo pripravo in razvoj baze podatkov. Ta bo vključevala podatke o vplivu gradbenih proizvodov na okolje in emisijah toplogrednih […]

04.03.24
Nominacija za najboljšo družbeno inovacijo SozialMarie 2024

Sončna šola Hrastnik je nominirana za letošnjo nagrado SozialMarie 2024. Nominacija 34-ih družbenih inovacij med 288-imi nominiranci je obenem priznanje za naš projekt in delo našega projektnega partnerja Focus – društvo za sonaraven razvoj! Foto: dovoljzavse.si Na strehi Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnika je postavljena skupnostna samooskrbna sončna elektrarna. Gre za prvi primer zadružne […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.