Delavnica – Kakovost notranjega zraka (kazalnik 4.1)

Delavnica je namenjena srečanju s strokovnjaki na področju kakovosti zraka v stavbah in posvetovanju z deležniki o uporabi SLO kazalnikov trajnostne gradnje po evropskem okviru Level(s) v praksi.

Zdravo in udobno notranje okolje postaja vse bolj pomemben dejavnik pri načrtovanju gradnje in prenove stavb, saj v sodobnih družbah v stavbah oz. v notranjih bivalnih in delovnih prostorih preživimo večino svojega časa, po ocenah kar preko 90 odstotkov. Na zdravje in počutje uporabnikov v notranjih prostorih vpliva več parametrov, pri tem pa je ključna kakovost notranjega zraka, ki je odvisna od izmenjave zraka z zunanjostjo, kakovosti zunanjega zraka, zunanjih dejavnikov, lastnosti notranjih površin in virov onesnaževal (vrsta in koncentracija le teh), kakovosti stavbnega ovoja in dejavnosti, ki se odvijajo v posameznem prostoru.

Na delavnici bo strokovni javnosti predstavljen razvoj kazalnikov trajnostne gradnje (kTG), tokrat pobliže kazalnik  4.1, ki obravnava kakovost notranjega zraka, iz Makro cilja 4. Kazalnik naslavlja dejavnike v stavbah (in izven nje), ki vplivajo na zdravje in ugodje uporabnikov z vidika kakovosti zraka. Vidni strokovnjaki in raziskovalci s tega področja bodo predstavili stanje, izzive, razvojne usmeritve in parametre, ki vplivajo na kakovost notranjega zraka, ter prezrte dejavnike v procesu načrtovanja gradnje, kar še posebej velja za prenovo stavb, in kasnejši uporabi stavbe, ki privedejo do nezdravih bivalnih pogojev in zdravstvenih težav. Predstavljeni bodo parametri kakovosti notranjega zraka in viri onesnaževanja z metodo ocenjevanja ter primeri dobre prakse numeričnega modeliranja z analizami, izračuni in simulacijami, posebej prilagojenimi za načrtovanje kakovosti notranjega zraka.

Vabimo vas, da se registrirate na spletni platformi www.kazalnikitrajnostnegradnje.si, ki vas bo nato vodila pri seznanjanju s kazalniki. Ob zaključku seznanitve s kazalniki trajnostne gradnje boste prejeli tudi potrdilo o sodelovanju pri testni uporabi alfa verzije SLO kTG na podlagi Level(s).

Več informacij o programu najdete tukaj

Oglej si še ostale objave

20.05.20
SEMINAR – Dobre prakse s Finske

Omejitve, ki jih je prinesla epidemija COVID-19 so povzročile izzive kako delovne naloge opraviti na drugačne, inovativne načine. Z željo po nadaljevanju izmenjave dobrih praks so strokovnjaki LIFE IP CARE4CLIMATE projekta na Ministrstvu za okolje in prostor ter finskega projekta LIFE IP CANEMURE, 18. in 19. maja 2020 organizirali dvodnevni video seminar na temo trajnostnega javnega naročanja, […]

26.04.22
Predstavitev zelenega javnega naročanja elektronske pisarniške opreme

Zaradi lanskih sprememb energijskih razredov in posodobitve primerov okoljskih zahtev in meril smo v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za infrastrukturo, organizacijo ZEOS in podjetjem COMTRON, 21. aprila organizirali spletni dogodek, na katerem smo predstavili omenjene spremembe. Na dogodku smo predstavili zakonodajni okvir naročanja elektronske pisarniške opreme, uporabo baze EPREL in način določanja […]

02.03.22
Ustanovljen Strokovni svet za nadgradnjo metodologije za pripravo Lokalnih energetskih konceptov

Za izboljšanje procesa priprave in izvajanja lokalnih energetskih konceptov (LEK) je Ministrstvo za infrastrukturo ustanovilo strokovno posvetovalni organ za področje nadgradnje metodologije za pripravo LEK, ki poteka v okviru projekta LIFE IP Care4Climate. Oskrba z energijo in njena raba v lokalnih skupnostih mora učinkovito podpirati nacionalne in lokalne energetsko-podnebne in okoljske cilje, pri usmerjanju razvoja na teh […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.