Določitev uteži Makro ciljev trajnostne gradnje

V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE razvijamo slovensko prilagoditev kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG), ki temelji na EU okviru Level(s). Ker želimo s temi kazalniki podpreti tudi celovito oceno trajnostnega vidika stavb (po zgledu certifikatov trajnostne gradnje in kot merila za investitorje in ZeJN ), v tej fazi ugotavljamo pomembnost posameznih vidikov trajnostne gradnje (TG) v slovenskem okolju.

K posredovanju mnenja vabimo predstavnike različnih ciljnih skupin povezanih z graditvijo.

Vljudno vas vabimo k izpolnitvi kratkega vprašalnika, v katerem boste podali svoje mnenje o relativni pomembnosti oz. aktualnosti posameznega Makro cilja TG v tem trenutku v slovenskem prostoru. V vprašalniku označite, kako pomemben po štiristopenjski lestvici je za vas posamezen Makro cilj TG v primerjavi z drugimi Makro cilji (parna primerjava vsakega z vsakim). To nam bo pomembno pomagalo pri oblikovanju nadaljnjih korakov v razvoju slovenskega sistema kazalnikov trajnostne gradnje. Vprašalnik smo pripravili in odgovore bomo obdelali po načelu nekoliko poenostavljene metode AHP (analitično hierarhični proces). Rezultati bodo dostopni tudi na spletnem mestu SLO kTG.
Za več informacij o uravnoteževanju kazalnikov si lahko ogledate tudi VIDEO.

Vsi odgovori, oddani do petka 2.9.2022, bodo še lahko vključeni v prvo obdelavo.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Oglej si še ostale objave

05.03.24
Moč vetra, sonca, vode in lesa. Za vse nas.

Ob svetovnem dnevu varčevanja z energijo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo začenja komunikacijsko kampanjo o pomenu obnovljivih virov energije s sloganom – Moč vetra, sonca, vode in lesa. Za vse nas. Izberimo obnovljive vire energije. Z njo želijo na ministrstvu ozaveščati prebivalce o obnovljivih virih energije, opogumljati k njihovi rabi in tako prispevati k […]

11.03.21
5. nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo v torek, 16. marca, na spletu organizira že 5. konferenco o trajnostni mobilnosti. Na konferenci bodo predstavili aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo na področju trajnostne mobilnosti: namen, cilj in vsebino Zakona o celostnem prometnem načrtovanju, projekt Trajnostna mobilnost vrtcih in šolah, kako do uspešnih celostnih prometnih strategij ter prenovljene smernice za pripravo občinskih […]

14.12.23
Že tretji izračun ogljičnega odtisa kulinarične prireditve v Kranju – kaj smo se naučili?

Ogljični odtis ni le modna muha, ampak je zelo uporabno orodje za načrtovanje ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in spremljanje učinkovitosti takšnih ukrepov. V Kranju so v septembru 2023 že tretjič organizirali kulinarično prireditev z naslovom Kranjska dolga miza in se za izračun ogljičnega odtisa povezali z organizacijo Umanotera, ki skupaj z društvom Focus v […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.