Določitev uteži Makro ciljev trajnostne gradnje

V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE razvijamo slovensko prilagoditev kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG), ki temelji na EU okviru Level(s). Ker želimo s temi kazalniki podpreti tudi celovito oceno trajnostnega vidika stavb (po zgledu certifikatov trajnostne gradnje in kot merila za investitorje in ZeJN ), v tej fazi ugotavljamo pomembnost posameznih vidikov trajnostne gradnje (TG) v slovenskem okolju.

K posredovanju mnenja vabimo predstavnike različnih ciljnih skupin povezanih z graditvijo.

Vljudno vas vabimo k izpolnitvi kratkega vprašalnika, v katerem boste podali svoje mnenje o relativni pomembnosti oz. aktualnosti posameznega Makro cilja TG v tem trenutku v slovenskem prostoru. V vprašalniku označite, kako pomemben po štiristopenjski lestvici je za vas posamezen Makro cilj TG v primerjavi z drugimi Makro cilji (parna primerjava vsakega z vsakim). To nam bo pomembno pomagalo pri oblikovanju nadaljnjih korakov v razvoju slovenskega sistema kazalnikov trajnostne gradnje. Vprašalnik smo pripravili in odgovore bomo obdelali po načelu nekoliko poenostavljene metode AHP (analitično hierarhični proces). Rezultati bodo dostopni tudi na spletnem mestu SLO kTG.
Za več informacij o uravnoteževanju kazalnikov si lahko ogledate tudi VIDEO.

Vsi odgovori, oddani do petka 2.9.2022, bodo še lahko vključeni v prvo obdelavo.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Oglej si še ostale objave

13.01.22
Izhajati je začel novičnik zelenega javnega naročanja – Novičnik ZeJN

V ekipi za zeleno javno naročanje v tem letu kot novost uvajajo novičnik o zelenem javnem naročanju, ki bo izhajal v začetku vsakega meseca. Z njim želijo obveščati o novostih in spremembah na področju zelenega javnega naročanja. V njem bodo mesečno obveščali tudi o vseh prihodnjih dogodkih (njihovih in ostalih), tako da se bo nanje […]

21.04.23
Prva konferenca Stičišča za trajnostno prenovo in gradnjo stavb

»Kakšna je perspektiva trajnostne prenove in gradnje stavb v Sloveniji?«  se je glasil naslov prve konference Stičišča za trajnnostno prenovo stavb, ki je 3. aprila potekalo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Z namenom sooblikovanja vizije in skupnega razmisleka, kako izboljšati pogoje za trajnostno prenovo in gradnjo stavb v Sloveniji, je dogodek povezal ključne […]

27.05.20
Priprave na jesensko obnovo gozdov s sadnjo na Kočevskem

Slika 1: Terenske meritve za pripravo izvedbenega načrta jesenske obnove gozda (foto: Jure Žlogar). Podnebne spremembe in pogostejše naravne ujme lahko v prihodnje prizadanejo gozdove v večji meri kot do sedaj. Zato se poraja vprašanje, ali bo tradicionalna obnova gozda s prevladujočim naravnim pomlajevanjem ali sadnjo smreke zagotavljala stabilen in zdrav gozd tudi v manj […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.