...

Sprejet je Zakon o celostnem prometnem načrtovanju

11. oktobra 2022, je bil v Uradnem listu RS, št. 130/22, str. 9735, objavljen Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN).

ZCPN definira temeljne pojme na področju celostnega prometnega načrtovanja, vrste in vsebino celostnih prometnih strategij, ureja cilje in načela celostnega prometnega načrtovanja v okviru prostorskega načrtovanja, sofinanciranje ukrepov in finančne spodbude za izvajanje ukrepov na podlagi tega zakona ter informiranje, ozaveščanje in izobraževanje na področju trajnostne mobilnosti.

Nov pristop k načrtovanju prometa, ki ga predlaga ZCPN, bo dosledno upošteval uravnoteženost vseh prometnih podsistemov in prednostno obravnaval upravljanje prometa. Osnovni namen ZCPN je določiti pravni okvir za celostni pristop k načrtovanju prometa, ki bo presegel dosedanji, pretežno sektorski pristop, podpreti procesu zmanjševanja negativnih vplivov prometa na okolje, zmanjšanja rabe energije in bolj smotrne rabe prostora v povezavi s prometom ter ureditev sistemskega vira sofinanciranja ukrepov s področja trajnostne mobilnosti z omejenim časovnim obdobjem.

Zakon je dostopen tukaj.

Oglej si še ostale objave

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.