Sprejet je Zakon o celostnem prometnem načrtovanju

11. oktobra 2022, je bil v Uradnem listu RS, št. 130/22, str. 9735, objavljen Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN).

ZCPN definira temeljne pojme na področju celostnega prometnega načrtovanja, vrste in vsebino celostnih prometnih strategij, ureja cilje in načela celostnega prometnega načrtovanja v okviru prostorskega načrtovanja, sofinanciranje ukrepov in finančne spodbude za izvajanje ukrepov na podlagi tega zakona ter informiranje, ozaveščanje in izobraževanje na področju trajnostne mobilnosti.

Nov pristop k načrtovanju prometa, ki ga predlaga ZCPN, bo dosledno upošteval uravnoteženost vseh prometnih podsistemov in prednostno obravnaval upravljanje prometa. Osnovni namen ZCPN je določiti pravni okvir za celostni pristop k načrtovanju prometa, ki bo presegel dosedanji, pretežno sektorski pristop, podpreti procesu zmanjševanja negativnih vplivov prometa na okolje, zmanjšanja rabe energije in bolj smotrne rabe prostora v povezavi s prometom ter ureditev sistemskega vira sofinanciranja ukrepov s področja trajnostne mobilnosti z omejenim časovnim obdobjem.

Zakon je dostopen tukaj.

Oglej si še ostale objave

09.01.23
Gradivo s Strokovnega posveta o trajnostni prenovi in gradnji stavb

Strokovni posvet o trajnostni prenovi in gradnji stavb, ki sta ga v okviru projekta LIFE IP Care4Climate 28. 11. 2022 v Hiši EU v Ljubljani organizirala Institut Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost in Inštitut za ekologijo, je bil namenjen povezovanju pogledov raznovrstnih akterjev na možnosti za izboljšanje pogojev za trajnostno gradnjo v Sloveniji. Priznani strokovnjaki so najprej […]

13.03.23
Participativno za sonaravno vizijo mariborskega Stražuna

Mestni gozdovi so pomemben del urbane zelene infrastrukture in imajo številne pomembne funkcije. So gozdovi posebnega pomena, saj zagotavljajo zdravo okolje, prostor za rekreacijo in sprostitev za vse obiskovalce gozda, ohranjajo biotsko raznovrstnost in blažijo podnebne spremembe. Da bi mestni gozdovi ohranili naštete funkcije, jih morajo občine zaščititi in na njihovem območju vzpostaviti dobro upravljanje.  […]

27.10.21
Poziv za občine: zagotovite si podporo pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti

Učinkovit prehod v nizkoogljično družbo zahteva tudi visoko stopnjo sodelovanja posameznikov in skupnosti. V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE zato organizaciji Focus in Umanotera izvajata aktivnosti gradnje zmogljivosti lokalnih skupnosti za trajnostno upravljanje z viri skupnosti. V sklopu teh prizadevanj okoljski organizaciji vabita občine, ki bi želele biti prepoznane kot trajnostno naravnane in vključujoče, da se […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.