Kako organiziramo nizkoogljični dogodek in izračunamo njegov ogljični odtis?

Športni, kulinarični, kulturni in drugi dogodki so odlična priložnost, da organizatorji izkažejo svojo odgovornost pri spoprijemanju s podnebno krizo. Hkrati pa izkoristijo ozaveščevalni potencial dogodkov za spodbujanje trajnostnih sprememb v ravnanju posameznikov in organizacij. Pri tem je ogljični odtis dogodka ključno načrtovalsko in komunikacijsko orodje. Omogoči nam prepoznati največje vire emisij in s tem najmočnejše vzvode ukrepanja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, hkrati pa tudi različnim javnostim učinkovito poročati o dosežkih na tem področju.

Umanotera je v okviru programa podpore občinam, ki ga izvajamo v okviru LIFE projekta Care4Climate, 29. novembra 2022 v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj izvedla seminar Kako organiziramo nizkoogljični dogodek in izračunamo njegov ogljični odtis? Renata Karba iz Umanotere in Polona Abram, zunanja strokovna sodelavka Zavoda za turizem in kulturo Kranj, sta predstavili načrtovanje nizkoogljičnega dogodka in izračun ogljičnega odtisa na primeru kulinarične prireditve Kranjska dolga miza. Seminarja se je udeležilo več kot 120 predstavnikov slovenskih turističnih destinacij, občin, ministrstev, izobraževalnih in raziskovalnih inštitucij, podjetij in nevladnih organizacij. Veliko zanimanje kaže, da je zmanjševanje emisij toplogrednih plinov na dogodkih aktualna tema, in da želi vse več organizatorjev dogodkov aktivno in odgovorno prispevati k reševanju podnebne krize.

Izračun ogljičnega odtisa dogodka Kranjska dolga miza, v katerega so bile vključene emisije zaradi porabe fosilnih energentov na prizorišču dogodka ter prevozi organizatorjev, dobaviteljev blaga, izvajalcev storitev in obiskovalcev dogodka, je pokazal, da pretežni del emisij povzročijo prevozi. Največja priložnost za zmanjšanje ogljičnega odtisa dogodka je torej spodbujanje trajnostne mobilnosti. Velike prihranke emisij lahko organizatorji dogodkov dosežejo tudi s postrežbo podnebju prijaznejše hrane, ki je večinoma rastlinskega izvora, ekološka, lokalna, sezonska in čim manj predelana in zapakirana, ter s preprečevanjem zavržene hrane. 

Predstavitev načrtovanja nizkoogljičnega dogodka in izračuna ogljičnega odtisa dogodka na primeru prireditve Kranjska dolga miza, si lahko ogledate na naslednjih povezavah: PPT in video.

Zapis delavniškega dela je dostopen na povezavi.

Dodatne informacije: Renata Karba, renata@umanotera.org, 05 907 1334

Foto: Kranjska dolga miza 2022, Kranj, Slovenija, 23. 06. 2022.  

Fotograf: © Jure Eržen / kolektiff

Oglej si še ostale objave

23.03.22
Ohranjeni, zdravi in biotsko pestri gozdovi za svetlejšo prihodnost

Trenutne svetovne razmere so zasenčile problematiko podnebnih sprememb in jih postavile v ozadje naše pozornosti, kar pa ne pomeni, da so kaj manjše ali manj pomembne. Podnebne spremembe so prisotne in se kažejo v vseh letnih časih. Da bodo gozdovi zdravi in odpornejši na podnebne spremembe je pomembno, da strokovnjaki s področja gozdarstva in oblikovanja […]

22.09.20
Virtualno mreženje z Interreg Central Europe- STREFOWA

V okviru akcije E3 »Mreženje z drugimi projekti LIFE in neLIFE« projektna ekipa LIFE IP CARE4CLIMATE načrtuje srečanja z drugimi projekti, primernimi za izmenjavo dobrih praks glede na njihove cilje ali dosežene rezultate. Projektni partner D` Agency namerava v letu 2021 v okviru akcije E 6.2 »Hackathoni za blaženje podnebnih sprememb« izvesti hackathon na temo […]

05.02.24
Zakaj toliko hrupa zaradi prometa?

Več je avtomobilov, več je škode Avtomobil nas je pripeljal v krizo Pogosto slišimo, da sodoben slog življenja ni trajnosten. To pomeni, da svoje potrebe zadovoljujemo na načine, ki dobesedno ogrožajo našo prihodnost in prihodnost naših potomcev. To še zlasti velja za promet, ki je eden glavnih virov onesnaževanja zraka ter vzrok podnebnih sprememb, telesnih […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.