Gradivo s Strokovnega posveta o trajnostni prenovi in gradnji stavb

Strokovni posvet o trajnostni prenovi in gradnji stavb, ki sta ga v okviru projekta LIFE IP Care4Climate 28. 11. 2022 v Hiši EU v Ljubljani organizirala Institut Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost in Inštitut za ekologijo, je bil namenjen povezovanju pogledov raznovrstnih akterjev na možnosti za izboljšanje pogojev za trajnostno gradnjo v Sloveniji. Priznani strokovnjaki so najprej osvetlili vidike in izzive trajnostne prenove.

Na posvetu je ga. Ivana Štrkalj iz Združenja mestnih občin Slovenije in Mestne občine Koper je izpostavila pomen prenove in gradnje stavb, ki podpira misijo Evropske komisije s ciljem preobrazbe mest za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030. Ob tem se občine soočajo s številnimi izzivi, ki se v prvi vrsti kratkoročno odražajo v finančnem bremenu same obnove oz. gradnje, ki pa ob ustrezni uporabi materialov in tehničnih rešitev lahko bistveno pocenijo tekoče izdatke vzdrževanja in pripomorejo k doseganju podnebne nevtralnosti. Dolgoročni izzivi so spodbujanje prebivalcev k aktivni vlogi pri oblikovanju in izvajanju ukrepov prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, pri čemer pa morajo občine podajati pozitiven zgled, trajnostne in izvedljive usmeritve.

Arhitekt Tomaž Krištof iz Studia Krištof je predstavil pobude na področju celovitih prenov stavb. Opozoril je na t. i. Potemkinove prenove, ko se stavbe z zelo pomanjkljivo potresno varnostjo prenovi brez protipotresne sanacije, in prikazal modele oz. rešitve te problematike, npr. za financiranje s širitvijo bivalnih površin ob sanaciji. V pripravi je projekt na teh osnovah, ki združuje osem stolpnic s skupaj 350 stanovanji, ki naslavlja stavbe, ki so med bolj problematičnimi.

Sledilo je omizje naslovljeno »Prenove stavb: povezovanje politik in alternativne rešitve«, na katerem so svoje poglede na rešitve prepletli strokovnjaki iz ministrstev in člani vodstva novoustanovljenega Stičišča za trajnostno prenovo in gradnjo stavb.

Program posveta

Predstavitve:

Dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni Inštitut ZRMK: Koncepti in kazalniki trajnostne prenove in demonstracijski projekti

Tomaž Krištof, StudioKrištof: Tematika statičnih prenov

Rajko Leban, Goriška lokalna energetska agencija: Izkušnje iz energetskih prenov

Rok Kranjc, Denis Maraž, Inštitut za ekologijo: Rezultati analize ovir pri prenovah stavb

Ivana Štrkalj, Združenje mestnih občin Slovenije: Izzivi financiranja in vloga občin

O dogodku poročajo tudi: STANaš stikSSRS, in revija Gradbenik.  

Oglej si še ostale objave

03.03.22
Na voljo je marčevski Novičnik ZeJN

V ekipi za zeleno javno naročanje pripravljajo novičnik, ki izhaja v začetku vsakega meseca. Če želite novičnik prejemati na vaš elektronski naslov, lahko pišete na zejn.mop@gov.si. Marčevska izdaja je na voljo tukaj.

14.03.22
Posnetek izobraževanja: Splošni modul za javne naročnike I

Z namenom promocije zelenega javnega naročanja in krepitve zmogljivosti naročnikov v ekipi za zeleno javno naročanje redno izvajamo spletne delavnice in izobraževanja. Na željo javnih naročnikov objavljamo posnetek izobraževanja z dne 10. 3. 2022. Zajema teme z obeh različic (A in B). Vabljeni k ogledu na tej povezavi.

14.04.21
Spoznajte zmagovalce energetskega kreativnega izziva!

Začetek letošnje pomladi je zaznamoval kreativni izziv Planet varujem, ko z energijo varčujem. Številni mladi so na svojevrsten in ustvarjalen način izrazili, kako so kot družina energetsko učinkoviti. Ustvarili so risbe, videoposnetke, pošiljali fotografije in skupaj sporočili, kako pomembna je energetska učinkovitost za boljši planet. Postali so zavezniki planeta in potrdili, da smo na dobri […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.