Javni razpis za projekte manjših vrednosti

Slika uradnega javnega razpisa

Imate idejo za čezmejni projekt manjše vrednosti?

Vas zanima kako organizacije, podobne vaši, delujejo onkraj meje ali pa imate idejo, ki jo želite uresničiti skupaj s čezmejnimi partnerji? Potem ste na pravem mestu. V okviru Interreg Programa Slovenija-Avstrija v obdobju 2021-2027 bo 19. maja 2023 objavljen Javni razpis za predložitev projektov manjših vrednosti.

Sofinancirani bodo projekti za krepitev čezmejnega sodelovanja in medsebojnega zaupanja za:

  • izmenjavo informacij,
  • vzpostavitev novih mrež,
  • skupne pobude,
  • izvajanje inovativnih pilotnih dejavnosti,
  • ozaveščanje,
  • krepitev zaupanja ipd.

Program v okviru tega razpisa vzpodbuja izvajanje aktivnosti na področjih, kot so izobraževanje, kulturna dediščina, kultura, socialne pobude, socialno gospodarstvo, lokalni razvoj ter varstvo narave in okolja. Prvi rok za oddajo projektnih vlog bo 19. julija 2023.

Skupaj z javnim razpisom bodo objavljene vse relevantne smernice in informacije. Delavnice za prijavitelje bodo izvedene v prvi polovici junija. Več informacij o programu in razpisih najdete na spletni strani programa www.si-at.eu.

Letak javnega razpisa za projekte manjših vrednosti

Oglej si še ostale objave

04.08.21
Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Vabimo vas, da se udeležite predstavitve Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost. Ministrstvo za okolje in prostor bo predstavilo kaj zeleno javno naročanje pomeni za gospodarstvo in kako lahko majhna in srednja podjetja pridobijo na konkurenčnosti, če svoje izdelke oziroma storitve prilagodijo okoljskim zahtevam. Načrt pomoči okrevanja gospodarstva po pandemiji Covid-19 je vključuje tudi podporo […]

06.12.19
Na delavnici GIS tudi o okoljskih indikatorjih rabe zemljišč

V okviru projekta LIFE-IP CARE4CLIMATE, delovni sklop C.8, na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) vodimo aktivnosti spremljanja in poročanja o emisijah toplogrednih plinov (TGP) in odvzemih (ponorih) ogljikovega dioksida na področju sektorja LULUCF. Aktivnosti v okviru tega projekta bodo pripomogle k hitrejši in učinkovitejši izvedbi ter spremljanju OP-TPG 2020.   V sredo, 20. 11. 2019, smo […]

30.08.22
Določitev uteži Makro ciljev trajnostne gradnje

V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE razvijamo slovensko prilagoditev kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG), ki temelji na EU okviru Level(s). Ker želimo s temi kazalniki podpreti tudi celovito oceno trajnostnega vidika stavb (po zgledu certifikatov trajnostne gradnje in kot merila za investitorje in ZeJN ), v tej fazi ugotavljamo pomembnost posameznih vidikov trajnostne gradnje (TG) v […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.