...

Razmišljate o nakupu kolesarskega stojala?

Tudi za kolesa je potrebno zagotoviti primerno infrastrukturo. Primerna parkirana mesta za kolesa na vseh glavnih ciljnih lokacijah so ena izmed glavnih komponent, ki dnevne migrante spodbudijo k spremembi potovalnih navad.
Kolesarjem najbolj prijazna parkirišča sledijo predvsem dvema načeloma:
 – Primerna stojala, ki omogočajo zaščito pred krajo koles in vandalizmom.
– Lokacija parkirnega mesta kolesa mora biti v primerjavi z avtomobilskimi parkirišči bliže ciljni točki poti.


Kakšna so primerna stojala?
Kot primerna stojala za priklenitev kolesa se šteje dovolj visoko stojalo v obliki narobe obrnjene črke U (ali različnih drugačnih oblik v predvidenih merah stojala), ki je stabilno in omogoča hkratno priklenitev tako okvirja kot vsaj enega izmed koles. Na eno stojalo se lahko priklene dve kolesi, vsako iz svoje strani. Za naslon in priklenitev manjših koles je primerno zagotoviti tudi vmesno povezovalno cev.

Normativ za širino parkirnega mesta je določen na podlagi širine kolesa, ki je cca. 60 – 70 cm plus stranski prostor za dostop kolesarja za priklenitev kolesa. Skupno mora biti tako med enim in drugim stojalom najmanj 1,0 m, za udobno rabo pa vsaj 1,20 cm ali več. Dolžina enega kolesarskega parkirišča meri med 2,0 in 2,3 m; v kolikor so za parkiranimi kolesi fizične ovire, le te za udoben dostop do stojala ne smejo biti bliže kot 1,5 m od točke zadnjega dela parkiranih koles. Na površini 100 m2 se lahko postavi stojala za 40 parkirnih mest za kolesa.

Neprimerna kolesarska stojala
V Sloveniji obstaja več različnih kolesarskih stojal (betonska stojala, spiralna stojala, stojala le za sprednje kolo), ki so neuporabna, saj ne omogočajo priklenjanje kolesa na okvir. Prav tako na takšna stojala ni možno kolesa nasloniti, ampak le vpeti prednje kolo, kar v določenih primerih povroči krivljenje obroča koles. Primeri neprimernih kolesarskih stojal so prikazani na spodnji sliki.

Podrobna priporočila lahko najdete v Smernicah za umeščanje kolesarske infrastrukture in Pravilniku o kolesarskih površinah (43. in 44. člen). Med gradiva smo dodali tudi Vodič za izgradnjo kolesarskih parkirišč.

Oglej si še ostale objave

Novica
05/02/24

Ob 10. obletnici mreže CIVINET Slovenija–Hrvaška–jugovzhodna Evropa se pripravlja Mednarodni dogodek z naslovom »Mesta za podnebno nevtralnost«, ki bo potekal od 22. do 24. marca 2023, in na katerem se bodo […]

Novica
20/11/23

Promet velja za najbolj problematičen sektor z vidika izpustov toplogrednih plinov, ki vpliva na podnebne spremembe. Zato v okoljski organizaciji Focus začenjajo z ozaveščevalno akcijo, s katero želijo spodbuditi k […]

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.