DO BREZEMISIJSKIH STAVB S TRAJNOSTNO GRADNJO IN PRENOVO (Gradbenik 3/2023)

Članek v reviji Gradbenik (3/2023) predstavlja zadnje postopke usklajevanja revizije Direktive EU o energijski učinkovitosti stavb (EPBD), ki jo pričakujemo v drugi polovici leta 2023.

Prenova EPBD bo prinesla velike spremembe pri obravnavi energijske učinkovitosti stavb s poudarkom na uporabi energije iz obnovljivih virov na, ob in v bližini stavbe, postavila minimalne standarde energijske učinkovitosti za celotni stavbni fond, prepisala gradnjo brezemisijskih novih stavb, poenotila na ravni EU energetsko izkaznico stavbe in postavila strožji okvir za pospešeno celovito prenovo stavb, najprej tistih, ki so energetsko najmanj učinkovite.

Ob tem je posebej izpostavljeno tudi izboljšanje potresne in požarne odpornosti, zdravo in prijetno notranje okolje, krožnost uporabljenih gradiv in obvladovanje ogljičnega odtisa stavbe v celotnem življenjskem ciklu. Glede na dejstvo, da moramo naš stavbni fond do leta 2050 preoblikovati v brezemisijskega, so pred nami zahtevne naloge.

Več v članku (Gradbenik 3 – 2023).

Oglej si še ostale objave

10.11.20
Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja in energijske nalepke

Septembra 2020 je bil v vseh državah EU uveden nov sistem označevanja energijskih razredov. Prva skupina izdelkov bo z novo energijsko nalepko označena marca 2021, postopoma bo sledilo še preostalih osem skupin izdelkov. Sodelavci iz ekipe za zeleno javno naročanje znotraj Ministrstva za okolje in prostor, skupaj z Zvezo potrošnikov Slovenije zato organiziramo spletni dogodek […]

30.08.22
Določitev uteži Makro ciljev trajnostne gradnje

V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE razvijamo slovensko prilagoditev kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG), ki temelji na EU okviru Level(s). Ker želimo s temi kazalniki podpreti tudi celovito oceno trajnostnega vidika stavb (po zgledu certifikatov trajnostne gradnje in kot merila za investitorje in ZeJN ), v tej fazi ugotavljamo pomembnost posameznih vidikov trajnostne gradnje (TG) v […]

02.04.21
Spletna strokovna konferenca “Kako do več OVE v podjetjih?”

Podjetja imajo na poti do podnebno nevtralne Slovenije pomembno vlogo. Med ključne cilje spada tudi izboljšanje energetske učinkovitosti in vključevanje vse večjega deleža obnovljivih virov energije (OVE) za znižanje emisij toplogrednih plinov in doseganje razogljičenja. Kako lahko podjetja v svoje procese vključijo več OVE? Kakšne finančne spodbude so na voljo za tovrstne naložbe? Kaj podjetje […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.