Usposabljanje kuharjev vzgojno-izobraževalnih zavodov za pripravo energijsko uravnoteženih, hranilno bogatih, pestrih, okusnih in planetu prijaznih obrokov iz osnovnih, pretežno lokalnih ter sezonskih živil

Slovenija ima zastavljen in zakonsko določen cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050. Za izpolnitev tega cilja je potrebno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v vseh sektorjih, kar bo možno zgolj skozi ukrepanje celotne družbe. Del odgovornosti mora prevzeti tudi prehranska politika in sicer na način, da celostna obravnava prehranske politike ne vključuje le vidika zdravja in samozadostnosti, temveč tudi vidik okoljske in podnebne trajnosti. To preobrazbo določa tudi Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, ki navaja, da večino emisij, ki izhajajo iz kmetijstva, ni mogoče obravnavati s tehnološkimi rešitvami, lahko pa njihovo zmanjšanje dosežemo s spremembo prehranskih vzorcev in s tem naših prehranskih navad ter potrošnih vzorcev.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je pripravilo projekt, ki ga izvaja Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, financiran s pomočjo sredstev Sklada za podnebne spremembe. Preko projekta se  izvajajo izobraževanja in usposabljanja vzgojno izobraževalnega in tehničnega osebja osnovnih šol na temo zdrave in trajnostne prehrane. Poudarek je na praktičnem usposabljanju kuharjev osnovnih šol, ki lahko s pridobljenim novim znanjem priprave različnih jedi in novimi tehnikami priprave hrane prispevajo k izboljšanju ponudbe in okusov zdravih, energijsko uravnoteženih, hranilno bogatih ter trajnostnih osnovnošolskih kosil.

Vabila na usposabljanje kuharjev so dostopna tukaj, priročnik z okusnimi in trajnostnimi recepti, pa lahko najdete spodaj.

Oglej si še ostale objave

21.12.21
Nov demonstracijski projekt v delu – inovativni način ogrevanja na skupnostnem začasnem prostoru Krater

Foto: Amadeja Smrekar Umanotera in Focus v sodelovanju z društvom za razvoj trajnostnega oblikovanja Trajna združujeta moči pri vzpostavitvi novega demonstracijskega projekta, ki tokrat prihaja s področja energetske samooskrbe. V ospredju bo projekt prenosnega ogrevalnega sistema zunaj omrežja s pomočjo vročega kompostiranja, ki bo vzpostavljen na skupnostnem začasnem prostoru Krater. Krater je začasni produkcijski prostor, ki nastaja […]

27.11.23
Delavnica: Priprava in izvajanje krožnih javnih naročil v Sloveniji

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v sodelovanju z Evropsko komisijo in instrumentom TAIEX Peer2Peer organiziralo 2-dnevno delavnico za pripravo in izvajanje krožnih javnih naročil v Sloveniji, ki je potekala 7. in 8. novembra 2023 v Ljubljani. Objavljamo gradiva predavateljev, ki vsebujejo napotke za krožno naročanje s primeri dobri praks iz tujine:

24.04.23
Delavnica za ponudnike živil

V četrtek, 20. aprila je ekipa za zeleno javno naročanje skupaj s KGZS Ljubljana in MKGP organizirala delavnico za ponudnike živil. Na dogodku smo ponudnikom predstavili postopek javnega naročanja, pripravo uspešne ponudbe, uporabo portala javnih naročil. Gospa Tadeja Kvas Majer iz MKGP je predstavila vlogo ponudnikov pri zagotavljanju živil. Primer uspešnega javnega naročanja je udeležencem predstavila gospa Polona Bastič, organizatorka šolske prehrane na OŠ […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.