Udobna mesta: priporočila s primeri dobrih praks

UDOBNA MESTA: priporočila s primeri dobrih praks

Podnebna kriza, pandemija in zdaj še energetska kriza so okrepile zavedanje, da moramo mesta načrtovati drugače, kot smo jih zadnja desetletja. Zavedanje mednarodne stroke, da je osebni motorni promet vir številnih težav in da se mu tako prostorsko kot tudi prometno načrtovanje pretirano podrejata, je izpostavilo zahtevo, da je treba v ospredje načrtovalskih procesov postaviti ljudi in kakovost njihovega bivanja, ne pa avtomobilov. V zvezi s tem postajajo čedalje bolj aktualne zahteve za premik načrtovalske paradigme od avtomobilov k ljudem, od mobilnosti k dostopnosti, od mobilnih k udobnim mestom. Skupni imenovalec nove načrtovalske paradigme je udobno mesto, v katerem je dostopnost do ciljev potovanj preprosta, varna in raznovrstna ter kjer je življenje brez avtomobila udobno, kakovostno in poceni. Vizija takšnega mesta je izvedljiva le s skupnimi prizadevanji različnih strok ter s povezovanjem prometnega in prostorskega načrtovanja.

Publikacija se osredotoča na možnosti prostorskega in prometnega načrtovanja za uveljavljanje udobnih mest ob hkratnem zavedanju, da brez spremembe paradigme obeh načrtovalskih polov to ni mogoče. Številne sestavine udobnih mest so sicer v načrtovalski praksi že dolgo uveljavljene. Priporočila so usmerjena v celostne koncepte in novejše strategije za njihovo uresničevanje. 
Publikacija je skupni rezultat dveh nalog Ministrstva za naravne vire in prostor (Mesto kratkih poti  in Povezanost urbanega razvoja z javnim potniškim prometom ), izdelanih na Urbanističnem inštitutu RS .

Oglej si še ostale objave

05.08.21
Spremembe Uredbe o zelenem javnem naročanju

S 7. avgustom stopi v veljavo spremenjena Uredba o zelenem javnem naročanju. Spremenjena Uredba o zelenem javnem naročanju prinaša največje spremembe pri naročanju vozil in projektiranju/izvedbi gradenj stavb. Pri naročanju vozil za cestni prevoz in pri storitvah prevoza (npr. poštnih storitev) bo potrebno doseči zahtevane deleže čistih in brezemisijskih vozil v referenčnih obdobjih, pri stavbah […]

11.06.21
Odprte prijave za občine in osnovne šole za projekt Šolska ulica

Na IPoP – Inštitutu za politike prostora vabimo k sodelovanju občine, ki želijo preizkusiti šolsko ulico – ukrep za izboljšanje varnosti in udobnosti šolske poti. Izbrani občini bo IPoP – Inštitut za politike prostora pomagal z znanjem, vsebinsko podporo in nasveti pri izvedbi šolske ulice ter s sofinanciranjem stroškov. Šolska ulica pomeni, da se v […]

11.05.22
Ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov – kako ga izračunamo?

Umanotera vas v sodelovanju z Zavodom Znanje Postojna vabi na spletni seminar z delavnico Ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov – kako ga izračunamo? v petek, 27. maja 2022, od 9. do 10. ure na spletni platformi Zoom. Z vami bosta Renata Karba iz Umanotere in Snežana Simič iz Zavoda Znanje Postojna, ki vam bosta predstavili izračun ogljičnega odtisa destinacije zaradi prevozov turistov na primeru destinacije […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.