Že tretji izračun ogljičnega odtisa kulinarične prireditve v Kranju – kaj smo se naučili?

Ogljični odtis ni le modna muha, ampak je zelo uporabno orodje za načrtovanje ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in spremljanje učinkovitosti takšnih ukrepov. V Kranju so v septembru 2023 že tretjič organizirali kulinarično prireditev z naslovom Kranjska dolga miza in se za izračun ogljičnega odtisa povezali z organizacijo Umanotera, ki skupaj z društvom Focus v okviru projekta LIFE Care4Climate podpira lokalne skupnosti pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja virov skupnosti.

Kranjska dolga miza

Kranjsko dolgo mizo organizirata Mestna občina Kranj in Zavod za turizem in kulturo Kranj ter pri tem skušata čim bolj upoštevati načela organizacije trajnostnih nizkoogljičnih dogodkov ter s tem v lokalnem okolju spodbuditi ozaveščenost o podnebnih spremembah in njihovem blaženju.

Ko je bil v letu 2021 prvič izračunan ogljični odtis Kranjske dolge mize, so organizatorji pridobili zelo pomembno informacijo o tem, kje nastajajo največje emisije toplogrednih plinov. To so področja, kjer lahko z ustreznimi ukrepi dosežejo največje zmanjšanje emisij. Za prireditve – ne glede na to, ali so športne, kulturne ali kulinarične – v splošnem velja, da največ emisij nastane zaradi prevozov. Zato je za izvedbo nizkoogljične prireditve zelo pomembna izbira prizorišča, ki obiskovalcem omogoča prihod na trajnosten način. Kulinarična prireditev Kranjska dolga miza poteka na dvorišču gradu Khislstein v središču Kranja, kamor lokalni obiskovalci z lahkoto pridejo peš, s kolesom ali skirojem. Obiskovalci pa pridejo tudi iz okolišnjih in bolj oddaljenih krajev, od koder prihod z javnim potniškim prevozom zaradi večernih ur največkrat ni mogoč. Organizatorji takšne obiskovalce zato že pred prireditvijo spodbujajo k sopotništvu oziroma deljenju avtomobilov. Sopotništvo prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, poleg tega pa udeležencem zmanjša stroške goriva, organizatorjem prireditev pa potrebe po parkirnih mestih.

Da Kranjska dolga miza poteka na dvorišču, torej na prostem, prispeva tudi k zmanjšanju porabe električne energije, ki se na dogodku porablja le za ozvočenje in diskretno osvetlitev v večernih urah. Grad Khislstein se oskrbuje z elektriko iz brezogljičnih virov, zato njena poraba ne prispeva k ogljičnemu odtisu prireditve.

Prevozi pa niso potrebni samo za prihode obiskovalcev, ampak tudi za dostavo blaga in izvedbo storitev zunanjih izvajalcev. Za zmanjšanje ogljičnega odtisa prireditve je zato pomembna izbira lokalnih dobaviteljev blaga in izvajalcev storitev, ki potrebujjeo manj prevozov na kratkih razdaljah. V letu 2022 je bil ogljični odtis Kranjske dolge mize glede na prejšnje leto prepolovljen, k čemur je največ prispevala prav izbira lokalnih dobaviteljev opreme, hrane in podobnega ter izvajalcev kulturnega programa in tehničnih storitev.

Ne nazadnje so prevozi povezani tudi z izvedbo nalog organizatorja. Njihov ogljični odtis je dober pokazatelj trajnostne naravnanosti organizatorja in ozaveščenosti sodelavcev.

Pomemben del ogljičnega otisa kulinarične prireditve povzroči tudi postrežba hrane. Prireditev Kranjska dolga miza je namenjena promociji lokalne gastronomije in lokalne gostinske ponudbe. Organizatorji si prizadevajo spoštovati načela podnebju prijaznejše prehrane, tako da gostince spodbujajo k uporabi lokalnih in kolikor je to mogoče ekoloških sestavin. Kuharski mojstri vsako leto pripravijo jedilnik, ki je sestavljen izključno iz živil rastlinskega izvora, saj imajo ta veliko manjši ogljični odtis kakor hrana živalskega izvora.

Odpadki običajno niso med največjimi viri emisij toplogrednih plinov v zvezi s prireditvami, so pa njihova zelo vidna škodljiva posledica. Na prireditvi Kranjska dolga miza ne uporabljajo plastike za enkratno uporabo, strežejo vodo iz pipe in lokalno pridelane sokove v steklenicah. Nastanek odpadne hrane preprečujejo tako, da obiskovalce prireditve spodbudijo k vnaprejšnji izbiri jedi, odvečno hrano pa si ti lahko odnesejo domov v biorazgradljivih posodah.

Kranjska dolga miza izkazuje tudi solidarnost, saj organizatorji del prihodka od vstopnine namenijo socialno šibkim v lokalnem okolju.

Predstavitev načrtovanja nizkoogljičnega dogodka in izračuna ogljičnega odtisa dogodka na primeru prireditve Kranjska dolga miza si lahko ogledate na povezavah PPT in video.

Oglej si še ostale objave

04.03.24
Nominacija za najboljšo družbeno inovacijo SozialMarie 2024

Sončna šola Hrastnik je nominirana za letošnjo nagrado SozialMarie 2024. Nominacija 34-ih družbenih inovacij med 288-imi nominiranci je obenem priznanje za naš projekt in delo našega projektnega partnerja Focus – društvo za sonaraven razvoj! Foto: dovoljzavse.si Na strehi Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnika je postavljena skupnostna samooskrbna sončna elektrarna. Gre za prvi primer zadružne […]

14.03.22
Posnetek izobraževanja: Splošni modul za javne naročnike I

Z namenom promocije zelenega javnega naročanja in krepitve zmogljivosti naročnikov v ekipi za zeleno javno naročanje redno izvajamo spletne delavnice in izobraževanja. Na željo javnih naročnikov objavljamo posnetek izobraževanja z dne 10. 3. 2022. Zajema teme z obeh različic (A in B). Vabljeni k ogledu na tej povezavi.

27.11.23
Delavnica: Priprava in izvajanje krožnih javnih naročil v Sloveniji

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v sodelovanju z Evropsko komisijo in instrumentom TAIEX Peer2Peer organiziralo 2-dnevno delavnico za pripravo in izvajanje krožnih javnih naročil v Sloveniji, ki je potekala 7. in 8. novembra 2023 v Ljubljani. Objavljamo gradiva predavateljev, ki vsebujejo napotke za krožno naročanje s primeri dobri praks iz tujine:

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.