Prva epizoda video kampanje, ki spodbuja k aktivni mobilnosti na kratke razdalje, je tu

V Sloveniji preveč uporabljamo avtomobil. To si želimo spremeniti – da bi čim več kratkih poti ljudje opravili aktivno, peš ali s kolesom. Ideja o video kampanji je nastala na podlagi nacionalne raziskave, ki kaže, da ljudje največkrat uporabljajo avtomobil za vsakdanje, ponavljajoče se poti (v službo, šolo, vrtec, po opravkih, na rekreacijo) ne glede na razdaljo. Skoraj petina Slovencev uporablja avtomobil tudi za poti, krajše od enega kilometra. To negativno vpliva na posameznike in družbo (zdravje, stroški), pa tudi na okolje (onesnaževanje) in prostor (zasedanje javnega prostora).

Vabimo vas, da video delite na Facebook s svojimi občankami in občani in jih spodbudite, da navedejo svoje razloge za opravljanje kratkih poti z avtomobilom. Najboljši odgovori bodo nagrajeni!

Kampanja Manj kot dva je aktivnost projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Oglej si še ostale objave

07.04.22
Razvoj trajnostnega turizma v Kranju

Učinkovit prehod v nizkoogljično družbo zahteva poleg ukrepov na nacionalni ravni tudi visoko stopnjo sodelovanja posameznikov in skupnosti, pri tem pa trajnostno upravljanje z viri prinaša vse več razvojnih priložnosti tudi za lokalno skupnost. V Kranju se tega zavedajo, zato so se z veseljem vključili v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri […]

13.07.20
Ko se vožnji z avtomobilom ne morete izogniti, upoštevajte …

Promet je v urbanih in drugih okoljih z velikimi gostotami prometa postal glavni onesnaževalec ozračja. Izjemno visoka odvisnost prometa od fosilnih goriv, ga uvršča med največje vire toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe. V letu 2018 je promet predstavljal kar 52,9 odstotkov emisij toplogrednih plinov. Gre za sektor z najhitreje rastočimi izpusti ogljikovega dioksida; z […]

21.02.22
Koristi podnebnih pobud, ki jih vodijo skupnosti

Za celovitejšo predstavitev družbenih, gospodarskih in okoljskih koristi skupnostnih praks je v okviru LIFE IP CARE4CLIMATE na pobudo Focusa in Umanotere nastala študija “Podnebne pobude, ki jih vodijo skupnosti. Družbene, gospodarske in okoljske koristi skupnostnih praks so prikazane na podlagi 19 dobrih praks – energetskih zadrug, souporabe avtomobilov, Repair Cafeja, plavajoče soseska, šolske ulice… Med analiziranimi pa […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.